Autor Laco Vozárik

1. krok, ktorý rozhodol o Baťovom úspechu


Baťa na jednom princípe postavil systém organizácie práce a motivácie zamestnancov tak, aby vždy získavali čo najväčší úžitok všetci, píše pre pkacademy.eu Laco Vozárik, analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa. 

 Nech začneme rozoberať otázku ozaj veľkého a udržateľného úspechu firmy z ktorejkoľvek strany, nakoniec vždy dospejeme k záveru, že rozhodujúcim faktorom je nastavenie princípov, ktoré v súhrne označujeme pojmom „firemná kultúra“. Tomáš Baťa tento súbor princípov určujúcich postoje zamestnancov k spolupracovníkom, svojej práci a zákazníkom nazval morálnou a psychologickou základňou. Na nej postavil systém organizácie práce a motivácie zamestnancov tak, aby vždy získavali čo najväčší úžitok všetci. Zamestnanci, zákazníci aj podnik.

 Z Baťovych výrokov možno citovať mnohé, ktoré priamo či nepriamo popisujú, čo chcel v tejto oblasti dosiahnuť. Jedným zo zdrojov nám zanechal v článku v podnikových novinách Sdělení, v ktorom reagoval na blahoželanie zamestnancov k 25. výročiu pôsobenia firmy.

„Váš prejav dýcha pochopením mojich snáh, mojej činnosti, a to je to, čo ma tak teší, pretože všetko moje úsilie by bývalo márnym, keby nebolo Vášho pochopenia, z ktorého vyrástlo nadšenie, nepoznajúce žiadne prekážky a únavu. Nie som hrdý na tie steny a stroje a na to, že tieto veci sú v pozemkových knihách zapísané na moje meno. Som hrdý na Vaše schopnosti, na Vaše statočné srdcia, na Vaše usilovné ruky, pretože tie vybudovali dielo, ktoré pred sebou vidíme a tie sú základňou pre našu ďalšiu veľkú prácu, ktorá nás ešte čaká.“

 Je to nepriamy popis, ale pri pozornom čítaní tu nájdeme všetko podstatné. A čo je podľa môjho názoru najdôležitejšie, popisuje tú nevyhnutnú podmienku s poradovým číslom 1. Podmienku, bez ktorej nemožno vybudovať celú ďalšiu postupnosť vedúcu až k spoločnému napĺňaniu cieľov a prosperite. Podmienku, ktorú u nás na firemnej aj celospoločenskej úrovni vo väčšine prípadov zanedbávame. A Tomáš Baťa nám pritom jednoznačne hovorí, že všetko môže začať jedine, keď pochopíme, ako veci okolo nás naozaj fungujú, uvedomíme si, čo je pre nás správne a dosiahneme vzájomné porozumenie vo veci našich cieľov. Tie sa tak stanú spoločnými a na tom už možno budovať ten najhodnotnejší kapitál firmy, mesta i štátu. Spoločenstvo ľudí ochotných z vlastnej vôle prekonávať všetky prekážky, naplno pracovať, učiť sa, rásť ľudsky aj odborne ...

 

Morálna a psychologická základňa podľa Tomáša Baťu.png

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac