Autor Laco Vozárik

1. krok, ktorý rozhodol o Baťovom úspechu


Baťa na jednom princípe postavil systém organizácie práce a motivácie zamestnancov tak, aby vždy získavali čo najväčší úžitok všetci, píše pre pkacademy.eu Laco Vozárik, analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa. 

 Nech začneme rozoberať otázku ozaj veľkého a udržateľného úspechu firmy z ktorejkoľvek strany, nakoniec vždy dospejeme k záveru, že rozhodujúcim faktorom je nastavenie princípov, ktoré v súhrne označujeme pojmom „firemná kultúra“. Tomáš Baťa tento súbor princípov určujúcich postoje zamestnancov k spolupracovníkom, svojej práci a zákazníkom nazval morálnou a psychologickou základňou. Na nej postavil systém organizácie práce a motivácie zamestnancov tak, aby vždy získavali čo najväčší úžitok všetci. Zamestnanci, zákazníci aj podnik.

 Z Baťovych výrokov možno citovať mnohé, ktoré priamo či nepriamo popisujú, čo chcel v tejto oblasti dosiahnuť. Jedným zo zdrojov nám zanechal v článku v podnikových novinách Sdělení, v ktorom reagoval na blahoželanie zamestnancov k 25. výročiu pôsobenia firmy.

„Váš prejav dýcha pochopením mojich snáh, mojej činnosti, a to je to, čo ma tak teší, pretože všetko moje úsilie by bývalo márnym, keby nebolo Vášho pochopenia, z ktorého vyrástlo nadšenie, nepoznajúce žiadne prekážky a únavu. Nie som hrdý na tie steny a stroje a na to, že tieto veci sú v pozemkových knihách zapísané na moje meno. Som hrdý na Vaše schopnosti, na Vaše statočné srdcia, na Vaše usilovné ruky, pretože tie vybudovali dielo, ktoré pred sebou vidíme a tie sú základňou pre našu ďalšiu veľkú prácu, ktorá nás ešte čaká.“

 Je to nepriamy popis, ale pri pozornom čítaní tu nájdeme všetko podstatné. A čo je podľa môjho názoru najdôležitejšie, popisuje tú nevyhnutnú podmienku s poradovým číslom 1. Podmienku, bez ktorej nemožno vybudovať celú ďalšiu postupnosť vedúcu až k spoločnému napĺňaniu cieľov a prosperite. Podmienku, ktorú u nás na firemnej aj celospoločenskej úrovni vo väčšine prípadov zanedbávame. A Tomáš Baťa nám pritom jednoznačne hovorí, že všetko môže začať jedine, keď pochopíme, ako veci okolo nás naozaj fungujú, uvedomíme si, čo je pre nás správne a dosiahneme vzájomné porozumenie vo veci našich cieľov. Tie sa tak stanú spoločnými a na tom už možno budovať ten najhodnotnejší kapitál firmy, mesta i štátu. Spoločenstvo ľudí ochotných z vlastnej vôle prekonávať všetky prekážky, naplno pracovať, učiť sa, rásť ľudsky aj odborne ...

 

Morálna a psychologická základňa podľa Tomáša Baťu.png

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac