Autor PK Academy

4 dôvody, prečo oceniť ľudí v tíme


Keď sa zamestnanci cítia uznaní, majú tendenciu zotrvať v práci dlhšie, čo pozitívne pôsobí na celú firmu.

 Každá ľudská bytosť chce byť uznaná a ocenená za prácu, každý rád vidí odmenu svojho úsilia. Manažéri často čakajú až na ročný hodnotiaci pohovor, aby poskytli svoju spätnú väzbu a prejavili uznanie. No nemali by čakať, mali by im dopriať uznanie každý deň. A to je možné len vtedy, ak sa uznanie zamestnancov stane súčasťou kultúry spoločnosti, píše portál enterpreneur.com. Prečo je to dôležité?

  1. Znížená fluktuácia 

 Keď zamestnanci cítia uznanie, majú tendenciu zotrvať v práci dlhšie, a preto sa znižuje fluktuácia zamestnancov, čo súvisí aj so znižovaním nákladov firmy, pretože každý nový človek stojí peniaze a zaškolenie. Existujú predvídateľné náklady na nahradenie zamestnanca, ako aj nepredvídateľné náklady, pretože trvá tri až šesť mesiacov, kým si nový zamestnanec môže zvyknúť na svoju úlohu a stať sa produktívnym oproti tomu predchádzajúcemu.

  1. Šťastnejší zamestnanci

 Keď majú zamestnanci uznanie, stávajú sa šťastnejšími a výsledkom je rast ich produktivity. Keď sú produktívnejší, radšej pracujú a mali by byť odmenení. Toto je konštantná slučka. Produktívni zamestnanci znamenajú úspešnejšie pracovné miesta a úspešnejšie pracovné miesta znamenajú zarábanie väčšieho množstva peňazí pre zamestnávateľa, takže je to pre všetkých výhodou. 

 Zamestnanci zvyčajne sami od seba neopúšťajú pracovné miesta, ale častejšie odchádzajú kvôli manažérom. Ak im manažéri zabezpečia uznanie, sú zamestnanci šťastnejší a nenapadne im meniť svoju prácu.

  1. Vyššia angažovanosť

 Spoločnosti sa často sťažujú na zlú angažovanosť zamestnancov a hľadajú spôsoby na prekonanie tohto problému. Výkonný program zvyšuje angažovanosť zamestnancov, ako aj morálku zamestnancov. Zamestnanci cítia svoju vlastnú hodnotu a hodnotní zamestnanci sú viac spokojní so svojou prácou.

  1. Vyššia dôvera

 Uznaní zamestnanci cítia svoju cenu a hodnotu. Ovplyvňuje to dôveru zamestnancov, pretože ak sa spoločnosť stará o svojich zamestnancov a kladie ich na prvé miesto, dôvera k tejto spoločnosti sa zvyšuje. Keď zamestnanci dôverujú svojim pracoviskám, stanú sa viac oddaní a obhajujú svoje pracoviská. 

 Taktiež, ak spoločnosť má externých zamestnancov, budovanie dôvery je vtedy ťažšie z dôvodu problémov práce na diaľku. Manažéri preto môžu budovať dôveru medzi svojimi zamestnancami tým, že im ukážu, že vidia ich prínos a starajú sa zároveň o ich potreby.

 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac