Autor PK Academy

5 dôvodov, prečo by si mal na sebe pracovať


Sebarozvoj je celoživotný proces. Stále by ste si mali stanovovať nové ciele, ku ktorým budete vzhliadať a usilovať sa o ich dosiahnutie.

 Osobný rozvoj je kľúčovým faktorom na ceste za akýmkoľvek úspechom. Je výsledkom určitého procesu, ktorý by mal viesť k zlepšeniu. Inými slovami možno povedať, že je to určitý osobný postup. Každý z nás v jeho rámci hodnotí sám seba a toto hodnotenie následne využíva pri prijímaní príslušných rozhodnutí na ceste za zlepšením.

A toto je 5 dôvodov, prečo je osobný rozvoj taký dôležitý pre dosiahnutie úspechu v akejkoľvek oblasti, píše portál webnoviny.sk.

Spoznajte svoje slabiny

 U niektorých ľudí môžete mať niekedy pocit, že si vôbec neuvedomujú svoje slabosti. Bohužiaľ, často to nie je len pocit. Nie je to však prípad tých jednotlivcov, ktorí aktívne pracujú na svojom osobnom rozvoji. Tí totiž sami seba neustále hodnotia a v tomto procese si následne veľmi dobre uvedomujú aj svoje slabé stránky. Potom s nimi pracujú a snažia sa ich stále vylepšovať.

Základ úspechu

 Poznanie samého seba je kľúčovým komponentom osobného rozvoja. Ak sami seba dobre poznáte, viete, čo vás robí šťastnými a spokojnými. Veľkú časť z tohto procesu tvorí porozumenie vašim vzťahom – osobným aj profesionálnym, rôznym životným situáciám vrátane pracovných podmienok, ktoré Vás napĺňajú a robia šťastnými. Toto poznanie je tak základom budovania úspechu.

Šťastie

 Za celým týmto úsilím stojí vysoko vyvinutý zmysel pre veci, ktoré Vás robia šťastnými. Toto poznanie je nesmierne dôležité pri stanovovaní akýchkoľvek Vašich cieľov. Viete si totiž správne vyhodnotiť, aké postupy pre Vás fungujú a čo pre to viete spraviť Vy sami.

X – faktor

 Ľudia, ktorí sa uvedeným spôsobom rozvíjajú, majú tzv. X – faktor. Je to termín často používaný v zábavnom priemysle, ktorý označuje črty mnohých umelcov s obrovským talentom. Je to faktor, ktorý ľudí celkom pohlcuje a udržiava ich v neustálom záujme. Jednotlivci, ktorí sa osobne rozvíjajú, sa preto v mnohých prípadoch vyznačujú určitým magnetizmom podobným umelcom s týmto X – faktorom.

 Platí tu rovnica, že čím lepšie rozviniete Vašu osobnosť, tým viac ľudí bude okolo Vás. To je zároveň presne ten kľúč, ktorý potrebujete pre dosiahnutie úspechu.

Liečba vzťahom

 V procese osobného rozvoja sa tiež naučíte rozpoznávať určité vzory a typy správania, s ktorými budete prichádzať do kontaktu v rámci vzťahov s inými ľuďmi. Môže to zahŕňať tendencie vstupu do konfliktných vzťahov, či vyhýbanie sa záväzkom, sebectvo alebo potrebu byť neustále uznávaný inými. Ak si však uvedomíte, že uvedené a im podobné vzory správania nie sú zdravé, zlepšia sa tým všetky Vaše vzťahy. Nájdete si lepších priateľov, partnerov a získate aj kvalitnejšiu prácu, ako ste pôvodne očakávali.

 Po čase tiež zistíte, že sa zlepšili aj Vaše vzťahy so zamestnávateľmi, spolupracovníkmi, či obchodnými partnermi. Tieto pozitívne a napĺňajúce vzťahy hrajú hlavnú úlohu na ceste za vytúženým úspechom.

Nové ciele

 Sebarozvoj je celoživotný proces. Stále by ste si mali stanovovať nové ciele, ku ktorým budete vzhliadať a usilovať sa o ich dosiahnutie. Získate pritom množstvo nových poznatkov a skúseností, ktoré Vás posunú vpred. Čím budete „obrúsenejší“, tým budete úspešnejší v súkromí, aj na profesionálnom poli.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac