Autor PK Academy

7 vlastností skvelého vodcu


Pravdivosť je základná kvalita dôvery, ktorá je potrebná pre úspech akéhokoľvek podnikania, píše vo svojom blogu svetoznámy školiteľ Brian Tracy. 

Veľkí vodcovia nájdu rovnováhu medzi predvídavosťou podnikania, výkonom a charakterom. Majú víziu, odvahu, integritu, pokoru a zameranie spolu so schopnosťou strategicky plánovať a vytvárať spoluprácu medzi svojimi tímami.

Toto je 7 vedúcich vlastností vodcu:

  1. Videnie

 „Dobrí obchodní lídri vytvárajú víziu, vyjadrujú víziu, vášnivo vlastnia víziu a neúnavne ju posúvajú,“ povedal Jack Welch.

 Veľkí vodcovia majú víziu. Vidia do budúcnosti. Majú jasnú a vzrušujúcu predstavu o tom, kam idú a čo sa snažia dosiahnuť a sú vynikajúce pri strategickom plánovaní. Táto kvalita ich oddeľuje od manažérov. Jasné videnie premieňa človeka na osobitný typ človeka. Táto kvalita vízie mení „transakčného manažéra“ na „transformačného vodcu“.

 Zatiaľ čo manažér túto úlohu urobí, veľkí vodcovia sa dočkali emócií svojich zamestnancov.

  1. Odvaha

„Odvaha je správne považovaná za najdôležitejšiu z cností, pretože na nej závisia všetci ostatní,“ povedal Winston Churchill.

 Jednou z najdôležitejších vlastností dobrého vodcu je odvaha. Kvalita odvahy znamená, že ste ochotní riskovať pre dosiahnutie svojich cieľov bez toho, aby ste mali zabezpečený úspech. Pretože v živote alebo v podnikaní nie je žiadna istota, každý záväzok, ktorý urobíte, a všetky kroky, ktoré podniknete, predstavujú riziko nejakého druhu.

 Medzi siedmimi vedúcimi vlastnosťami je odvaha najviac identifikovateľnou vonkajšou vlastnosťou.

  1. Integrita

„S celistvosťou sa nemusíte báť, pretože nemáte čo skrývať. S celistvosťou urobíte veci správne, takže nebudete cítiť žiadnu vinu,“ povedal Zig Ziglar.

 Pri každom strategickom plánovacom stretnutí, ktoré sa vedie pre veľké a malé spoločnosti, je prvoradou hodnotou, ktorú všetci zhromaždení riadiaci pracovníci odsúhlasia vo svojej spoločnosti je integrita. Všetci súhlasia s dôležitosťou úplnej čestnosti vo všetkom, čo robia, a to interne i externe.

 Jadrom integrity je pravdivosť. Integrita vyžaduje, aby ste vždy povedali pravdu, všetkým ľuďom, v každej situácii. Pravdivosť je základná kvalita dôvery, ktorá je potrebná pre úspech akéhokoľvek podnikania.

  1. Pokora

  Pokora prináša výsledky. Larry Bossidy, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Honeywell vysvetlil, prečo vedúce charakteristiky, ako je pokora vás robia účinnejším vodcom.

Čím viac sa budete zaoberať vašim egom, tým reálnejší je váš problém. Naučte sa počúvať a pripustite si, že nepoznáte všetky odpovede. Vaša pýcha neprináša cestu k zhromažďovaniu informácií, ktoré potrebujete na dosiahnutie najlepších výsledkov. Neumožňuje vám zdieľať kredit, ktorý je potrebné zdieľať. 

 Veľkí vodcovia sú tí, ktorí sú silní a rozhodní, ale aj pokorní. Pokora neznamená, že si slabý alebo že si si nie istý sám sebou. Znamená to, že máš sebavedomie a sebapoznanie, aby si uznal hodnotu ostatných bez pocitu ohrozenia.

  1. Strategické plánovanie

„Stratégia nie je dôsledkom plánovania, ale naopak. Je to východiskový bod,“ povedal Henry Mintzberg.

 Veľkí vodcovia sú vynikajúci pri  strategickom plánovaní. Je to jedna z najdôležitejších silných stránok vedenia. Majú možnosť pozerať sa dopredu, predvídať s určitou presnosťou, kde ide priemysel a trhy.

 Vedúci predstavitelia majú schopnosť predvídať trendy v dostatočnom predstihu pred svojimi konkurentmi. Robia to prostredníctvom dôkladného strategického plánovania.

  1. Ohnisko

„Úspešní ľudia si udržiavajú pozitívny dôraz na život bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nich. Zameriavajú sa na svoje minulé úspechy a nie na minulé neúspechy. Zameriavajú sa na ďalšie kroky, ktoré musia podniknúť, aby ich priblížili k splneniu svojich cieľov. Nesústredia sa na všetky ostatné rozptýlenia, ktoré im život prináša,“ povedal Jack Canfield.

 Lídri sa vždy zameriavajú na potreby spoločnosti a na konkrétnu situáciu. Vedúci pracovníci sa zameriavajú na výsledky, na to, čo musia dosiahnuť sami, iní a spoločnosť. Veľkí lídri sa sústreďujú na silné stránky v sebe a iných ľuďoch.

 Zameriavajú sa na silné stránky organizácie, na to, čo spoločnosť robí najlepšie pri uspokojovaní náročných zákazníkov na konkurenčnom trhu.

  1. Spolupráca

„Ak vaša predstavivosť vedie k pochopeniu toho, ako rýchlo ľudia uchopia vaše požiadavky, keď sa tieto odvolávajú na ich vlastný záujem, môžete mať prakticky všetko, čo budete chcieť,“ povedal Napoleon Hill.

 Vaša úspešnosť je nevyhnutná na to, aby všetci pracovali a ťahali spolu. Vedenie je schopnosť prinútiť ľudí pracovať pre vás, pretože to sami chcú. Tu platí pravidlo 80/20. Dvadsať percent vašich ľudí prispieva k 80% vašich výsledkov. Vaša schopnosť vybrať týchto ľudí a potom s nimi pracovať denne je nevyhnutná pre hladké fungovanie organizácie.

Získajte spoluprácu iných tým, že sa zaviažete, že sa každý deň s každou kľúčovou osobnosťou dobre stretnete. 

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac