Autor PK Academy

9 tipov pre výber a udržanie zamestnancov


Poskytovanie spätnej väzby a otvorená komunikácia so zamestnancami je pre udržanie si večných uchádzačov rozhodujúca. 

  Zamestnávatelia neustále hľadajú spôsoby, ako pritiahnuť a udržať tých najschopnejších ľudí, píše portál manpower.sk. A toto je 9 tipov ako na to.

  1. Jasne hovoriť o kariérnom postupe

 Náboroví špecialisti musia vedieť uchádzačom „predať“ možnosti ich postupu a to aj v prípade, že sa na to explicitne nepýtajú. Práve kariérny postup sa stáva čoraz významnejšou zložkou „hodnotových ponúk” zamestnávateľa. Ak chce zamestnávateľ získať najlepších a najschopnejších ľudí, musí túto informáciu jasne a zreteľne oznamovať na najrôznejších miestach a pri najrôznejších príležitostiach a nečakať, až sa uchádzač sám opýta. 

  1. Premeniť slová na skutky

 Kľúčové je odlíšiť sa od ostatných a vytvoriť takú hodnotovú ponuku zamestnávateľa, v ktorej majú možnosti kariérneho postupu významné miesto. Avšak úplne zásadné je sľub tiež splniť. Poskytovanie spätnej väzby a otvorená komunikácia so zamestnancami je pre udržanie si večných uchádzačov rozhodujúca. Vzhľadom na to, že pracovný pomer nie je pre týchto zamestnancov dôvod, aby si nehľadali iné miesto, musia manažéri vnímať večné uchádzača ako súčasť neustáleho súperenia o najlepších zamestnancov.

  1. Vyzdvihnúť príklady kariérneho postupu

 Najvierohodnejší spôsob komunikácie o týchto osobných úspechoch je zdieľanie skúseností medzi kolegami. Zamestnanci by mali byť podporovaní (prípadne aj s odmenou) v tom, aby svoje skúsenosti zdieľali na sociálnych médiách, na webových stránkach zamestnávateľa, pri networkingových akciách, rozhovoroch, na pracovných veľtrhoch a ďalších udalostiach.

  1. Rozšíriť definíciu kariérneho postupu

 Výskum ukázal, že veční uchádzači a mileniáli môžu chápať postup v zamestnaní inak ako predchádzajúca generácia. Odmena je stále dôležitá a tradičné koncepty, ako je povýšenie, stále majú svoj význam, ale zamestnávatelia by mali rozšíriť definíciu „postupu” tak, aby zahŕňala aj nové úlohy, rozmanitosť práce, významnejšie projekty, projekty prospešné pre komunitu či spoločnosť a celoživotné vzdelávanie, ktoré posilňuje schopnosť zvládať nové výzvy.

  1. Podporovať učenlivosť

 Veční uchádzači sa chcú neustále vzdelávať. Mileniáli vedia, že učenlivosť je dôležitá. Znamená chuť a schopnosť rýchlo sa vyvíjať a prispôsobovať svoje schopnosti a zručnosti tak, aby človek zostal zamestnateľný po celý aktívny život. Veční uchádzači vyrastali v rýchlo sa meniacom technologickom svete a vedia, že zručnosti a vedomosti potrebné pre efektívne fungovanie sa premieňajú. 

  1. Mentori

 Získavanie zručností, pravidelná spätná väzba, tímová práca a stretávanie sa s úspešnými vzormi utužuje väzbu medzi zamestnancom a spoločnosťou, pre ktorú pracuje. Mnoho bystrých mileniálov si vyberie pozíciu, ktorú by chceli v rámci organizácie získať, a pestujú vzťahy so zamestnancami, ktorí ju zastávajú. Vedúci pracovníci by to nemali vnímať ako hrozbu, ale naopak to prijať za svoje. Kultúra mentoringu pomáha udržať večných uchádzačov, ale tiež zabraňuje vytvoreniu medzery v schopnostiach a zručnostiach medzi nastupujúcimi a skúsenými zamestnancami, chráni inštitucionálne vzdelávanie a kombinuje najlepšie skúsenosti a nevšedné myslenie. 

  1. Vybudovať komunitu talentov

 Uľahčite večných uchádzačom zapojiť sa do komunity potencionálnych talentov. Vytvorte možnosti jednoduché on-line registrácie a získavania upozornenia na nové pracovné pozície, či už je to na sociálnych sieťach, kariérnych stránkach či webových stránkach spoločnosti.

  1. Venovať sa aj nevyhovujúcom uchádzačom

 Veľká otvorenosť voči uchádzačom zároveň znamená, že sa firme bude hlásiť rad uchádzačov s nedostatočnou kvalifikáciou na danú pozíciu. Aj tým by sa ale mal personalista venovať a prípadne im ponúknuť inú pozíciu, alebo je nasmerovať inam. 

  1. Bojovať proti mýtom o fluktuantoch

 Staršia generácia manažérov má tendenciu stigmatizovať novú generáciu uchádzačov, ktorých životopis ukazuje, že často striedajú zamestnania. Veční uchádzači a mileniáli môžu rozmanitosť pracovných skúseností považovať za výhodu, zatiaľ čo staršie generácie ju považuje za dôkaz nestability a nedostatku lojality. K zmene postoja k častému striedaniu zamestnaní prispela tiež technologické odvetvia, v ktorých zamestnanci často menia spoločnosti, pre ktoré pracujú, aby udržali krok so špičkovými technológiami a produktmi. U technologických podnikov je nízka fluktuácia zamestnancov znamením stagnácie a niekedy aj neschopnosti zvládnuť nové výzvy.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac