Autor Laco Vozárik

9 z myšlienok, ktoré pomohli vybudovať ikonu svetového biznisu


Tomáš Baťa mal svoju menej známu tvár, ale extrémne dôležitú. Prostredníctvom svojho systému a výsledkov sa snažil viesť ľudí v celej krajine k správnym postojom, píše pre pkacademy.eu Laco Vozárik, analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa.

To, že Tomáš Baťa postavil úspech firmy na rozvoji ľudí, je ako-tak známy fakt. To, že poznajúc najväčšie prekážky úspechu, sám postupne staval nad svoje ostatné povolania (podnikateľ, starosta ...) práve povolania „vychovávateľ“ a „učiteľ“, je známe už podstatne menej. A o tom, že postupom času rovnako pôsobil na svoje čoraz širšie okolie, už v širšej verejnosti nerozprávame vôbec.

Príklad

Prostredníctvom svojho „Príkladu“, ktorý ako celok predstavoval jeho systém a výsledky v podobe dovtedy nevídaného rozvoja firmy, mesta i regiónu, sa snažil všetkých v krajine viesť v prvom rade k správnym stanoviskám – postojom. To bol ten skutočný základ, od ktorého sa potom odvíjal celý úspech.  O tomto jeho pôsobení – poslaní svedčí množstvo výrokov, ktoré nám v rámci svojho duchovného odkazu zanechal. Krátko a jasne formulovaných, absolútne  výstižných.

Čo veta, to posolstvo

Na výrazný pokrok v každej z oblastí by nám stačilo čítať s porozumením a držať sa len niekoľkých slov. Pre výrazný celospoločenský posun by sme si bohato vystačili s niekoľkými, ktoré nezaberú ani celú A4-ku. Myslím si, že aj tie nasledujúce môžu každému z nás poslúžiť na zamyslenie. Nech ide o jednoduchého občana, zamestnanca, podnikateľa, verejného činiteľa, ..., politika či celú komunitu mesta.  

  1. Pozdvihnite človeka a náš hospodársky život sa zdvihne sám.
  2. Bola to túžba tvoriť, poskytovať stále a stále väčšiemu množstvu ľudí účasť na výhodách, ktoré náš závod ako zamestnancom, tak zákazníkom poskytoval.
  3. Žiadny podnik nevyrastie vo veľký, pokiaľ nevymyslí spôsob, ako meniť nádenníkov na riaditeľov.
  4.  Pod obchodnou poctivosťou rozumieme, že všetky strany zúčastnené na obchode musia byť po realizácii obchodu bohatší, ako boli predtým.
  5.  Musí pochopiť každý z nás, že blahobyt každého jedného závisí od toho, či každý vykoná svoju prácu tak, aby ju druhý mohol potrebovať... Preto je potrebné, aby bola medzi nami všetkými vybudovaná morálka, ktorá vylučuje, aby niekto medzi nami mohol byť považovaný za poctivého človeka, pokiaľ vykonáva svoju prácu nepoctivo.
  6.  Povinnosťou občana je vládnuť, nie nadávať.
  7. Moje – drahé; Obecné – sväté
  1. Najvznešenejšou úlohou vedúcich osôb zeme a štátu je uvoľniť a prebudiť tvorivé sily obyvateľstva a riadiť tieto sily tak, aby pomáhali sebe aj štátu k blahobytu.
  2. Iba vôľa rásť prináša nové myšlienky, vzory a sily, ktoré pridávajú hodnotu podniku, regiónu i štátu.

Stačí sa nám rozhodnúť a „všetko už pôjde samo“.

 

Vozarik Ladislav.png

Autor článku

Laco Vozárik - ekonóm, predseda Urobme to ako Baťa, o. z.

 

 

 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac