Autor Laco Vozárik

Ako sa pán továrnik z Československa stal robotníkom v Amerike


Ozajstná znalostná spoločnosť bola mentálnym nástrojom pre chod celého systému. Tomáš Baťa ju budoval zrejme ako prvý na svete, píše exkluzívne pre pkacademy.eu ekonóm – analytik, predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa Laco Vozárik. 

Tomáš Baťa mal len základné vzdelanie, nedisponoval „návodmi“, ktoré sú náplňou vyššieho vzdelávania. Jeho školou bola každodenná práca, aj „praktické lekcie“ od tých najlepších.  Aj preto bral so sebou ľudí do Spojených štátov – továrnik z Československa a jeho zamestnanci pracovali v Amerike ako robotníci.

 Baťa takmer 30 rokov v praxi denne skúšal a vylepšoval osvojené postupy. Cieľom bol systém, ktorý by fungoval „automaticky ako východ a západ slnka“. Podarilo sa.

Samospráva šampiónov

 Mať v podniku ľudí s výkonnosťou šampióna je skvelé. Baťovi však skúsenosť ukazovala, že to je len malá časť úspechu, že nezahŕňa všetky prvky zvyšujúce celkovú efektívnosť. Napríklad úsporu materiálu a energií, lepšie využívanie technológií či hospodárenie s odpadmi. Takýto prístup nemožno dosiahnuť u človeka pracujúceho ako námezdný robotník. Ide o prístup človeka, ktorý sa sústavne snaží o zlepšovanie každého takého prvku. O prístup samostatného podnikateľa, ktorý sám riadi svoju činnosť. A menšie nároky na kontrolu navyše znižujú počty riadiacich pracovníkov.

 Úplne najlepšie však je, ak sa šampióni riadia sami a zároveň spolupracujú s ostatnými. Poznajú aj ich prácu, dokážu im pomôcť aj ich zastúpiť. Poznajú nielen svoje miesto a prínos vlastnej práce, ale aj tých ostatných. Sú ozajstnými spolupracovníkmi. K tomuto prístupu spolupracovníkov „fyzicky“ viedli podnikové normy. Systém samosprávy dielní a podielu zamestnancov na zisku.

Prvý na svete

 Ozajstná znalostná spoločnosť bola mentálnym nástrojom pre chod celého systému. Tomáš Baťa ju budoval zrejme ako prvý na svete. Ako zamestnávateľ vytvoril vlastný podnikový systém stredoškolskej prípravy a celoživotného vzdelávania. Ako starosta zreformoval verejné základné školstvo. A to s najlepšími učiteľmi aj materiálnym vybavením v moderných budovách.

 Morálna a psychologická základňa bola platformou, na ktorej túto spoločnosť staval. Jej východiskom bolo poznanie fungovania ekonomiky a princípy vzájomného porozumenia, zhody záujmov a spolupráce. Výchovou a vzdelávaním prepojil podnik a mesto Zlín do jedného živého celku. Toho najefektívnejšieho celku, kam sa chodili učiť aj tí, od ktorých sa on učil vo svojich začiatkoch.

Morálna a psychologická základňa podľa Tomáša Baťu.png

Vozarik Ladislav.png

Autor článku

Laco Vozárik - ekonóm, špecialista na miestny a regionálny rozvoj, predseda Urobme to ako Baťa, o. z.

 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac