Autor PK Academy

Ako Tomáš Baťa vyložil „karty“ na stôl


Systém organizácie práce a motivácie zamestnancov vytvoril Baťa tak, aby každý z pracovníkov iniciatívne pristupoval k svojej práci, píše pre pkacademy.eu Laco Vozárik, analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa.  

 Tomáš Baťa podľa vlastných slov vychádzal z poznania, že: „Výška čistého zisku celého podniku je súčtom myslenia, úsilia, práce, skrátka podnikateľskej iniciatívy všetkých zamestnancov podniku. Čím hospodárnejšie, vynaliezavejšie myslí a pracuje jednotlivec, hoci aj pri tej najmenšej práci, tým lepšie sú spoločné výsledky.“

Každý ako riaditeľ

 Systém organizácie práce a motivácie zamestnancov teda vytvoril tak, aby každý z pracovníkov iniciatívne pristupoval k svojej práci. Aby rozmýšľal, ako čo najefektívnejšie narábať so zdrojmi (čas, energie, zariadenia, materiál, financie), aby bol sám sebe riaditeľom. Podnik rozdelil na stovky výkonných jednotiek tak, aby každý jednotlivec mohol uplatniť svoj priamy vplyv na ich úspešné riadenie a hmotne ich motivoval k dosahovaniu čo najväčšieho zisku. Vytvoril tak všetky podmienky na to, aby jeho ľudia chceli takto konať a tiež väčšinu podmienok na to, aby tak konať mohli a vedeli. Aby však mohli a vedeli takto konať na 100 percent, potrebovali poznať všetky potrebné informácie o priebehu a výsledkoch svojej práce. O množstve, kvalite a cene produktov, ktoré vytvorili, aj zdrojov, ktoré na to spotrebovali. O tom, či sú výsledky ich práce v súlade s plánom ich jednotky a celého podniku.

Keď opak je pravdou

 K tomu urobil Tomáš Baťa v podnikateľskom svete dovtedy nepredstaviteľný krok. Vyzradil svoje vlastné obchodné tajomstvá. Zverejnil podnikové výkazy, medzi nimi aj kalkulácie produktov. Vyrazil tak dych všetkým naokolo, ale aj vlastným ľuďom. Zľakli sa, že to konkurenti využijú a dostanú Baťu, a s ním aj ich samotných, do problémov. Bola to ďalšia z vecí, ktoré Baťa robil inak ako ostatní. Výsledky však rýchlo ukázali, že opak je pravdou. Že pozitívny vplyv na konanie ľudí vo vnútri a výkonnosť celej firmy bol ďaleko väčší ako prípadné negatíva vyplývajúce z konania konkurentov vonku. Navyše, znalosť týchto informácií nebola len nutnou podmienkou pre reálne správanie sa zamestnancov ako skutočných spolupracovníkov a podnikateľov, ale mala aj iné užitočné efekty. O tom však bude reč inokedy.

PS: Práve odvolávanie sa na obchodné tajomstvo tohto druhu neraz bráni lepšej verejnej kontrole efektívnosti narábania s verejnými zdrojmi pri zákazkách štátu

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac