Autor Laco Vozárik

Baťa a jeho inšpirácia. Aj tu ju čerpal


Zdravý rozum slúžil Baťovi pri zostavovaní a ladení systému riadenia tak, aby poskytoval zamestnancom čo najlepšie podmienky pre uspokojovanie uvedených potrieb, píše pre pkacademy.eu Laco Vozárik, analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa.

 Rozhodujúci faktor úspechu aj nadčasovosti Baťovho systému osobne vidím v dôslednom prepojení princípov založených na ľuďom vrodených túžbach a zdravého rozumu. Možnosť uspokojovania prirodzených potrieb a túžob, nájsť si svoje miesto v spoločnosti, mať sa lepšie, mať dobré vzťahy a žiť v harmónii s okolím atď., tvorí tú najsúčinnejšiu motiváciu.

2500 rokov dozadu

 Zdravý rozum slúžil Baťovi pri zostavovaní a ladení systému riadenia tak, aby poskytoval zamestnancom čo najlepšie podmienky pre uspokojovanie uvedených potrieb. Zamestnancom slúžil k porozumeniu fungovania systému a jeho čo najlepšiemu využitiu. Že sa Baťa opieral o všeobecne platné princípy, vidíme aj pri pohľade na tie, ktoré formulovali už starovekí myslitelia. Jedným z nich bol Konfucius, ktorý už pred dvetisícpäťsto rokmi zostavil súbor princípov ako návod pre harmonický rozvoj jedinca aj celej spoločnosti.     

Pre ilustráciu uvádzam dva z mnohých príkladov zhody v prístupoch.

Prvý hovorí o väčšej prospešnosti riadenia spoločnosti prostredníctvom výchovy k uplatňovaniu správnych princípov.

 

„Vládni ľuďom zákonmi, udržuj poriadok medzi nimi pomocou trestov. Budú od Teba utekať a stratia všetku sebaúctu. Vládni im mravnou silou, udržuj medzi nimi poriadok princípmi a udržia si sebaúctu i prídu k Tebe z dobrej vôle.“

„Hlavnou úlohou organizátora, ktorý chce vybudovať veľký podnik, je, aby vytvoril morálnu a psychologickú základňu, na ktorej by sa jeho pracovníci mohli zdarne vyvíjať.“

Druhý príklad zdôrazňuje nevyhnutnosť vzájomnej dôvery.

„Ušľachtilý človek si získa dôveru ľudí skôr, ako na nich uvalí bremeno. Ak mu nedôverujú, zdá sa im, že sú vykorisťovaní. Tiež sa snaží najprv získať ich dôveru a až potom ich kára. Inak sa im zdá, že sú tupení.“

„Náš závod sa vtedy začal rozvíjať netušenou mierou, keď sa naši zamestnanci z verejného účtovníctva našich závodov presvedčili, že podnik zaujíma k nim aj zákazníkom prísne morálne stanovisko.“

 Myslenie Tomáša Baťu v mladíckych rokoch ovplyvnili zrejme dobre mienené, ale málo praktické, myšlienkové konštrukcie autorov ako L. N. Tolstoj, E. Zola či S. Čech. Poznanie myšlienok mnohých ďalších autorov, medzi inými aj starovekých, a vlastné poznanie reality života ho priviedli k podstatne presnejšiemu vnímaniu podstaty ľudského správania. Teda aj spôsobu organizovania spoločnosti.  

Vždy spoľahlivo fungujúce princípy

 Celosvetovo výnimočné výsledky firmy Baťa nespochybniteľne dokazujú, že princípy ľudského správania, na ktorých rozvinul svoju morálnu a psychologickú základňu boli tou najlepšou platformou pre vytvorenie vysoko účinného systému. A skutočnosť, že ide o prirodzené princípy, platné pred tisíckami či stovkou rokov aj dnes, dáva záruku spoľahlivého fungovania tejto základne aj nám v dnešných podmienkach.

 Ak by tento argument nestačil, pomôže nakuknutie do Číny. Po desiatkach rokov „blúdenia“ ovplyvnených Maovou „kultúrnou revolúciou“ sa na duchovnej úrovni vracia ku svojim koreňom. Myšlienky Konfuciovej „cesty ušľachtilého človeka“ sa znova stali súčasťou učebných osnov štátnych škôl a platformou pre inovovanú firemnú kultúru prinášajúcu väčší efekt a spokojnosť. Hovoria tomu „praktický Konfucianizmus“.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac