Autor PK Academy

BAŤA: Myslime, majme cieľ


Topánky, topánky a zase topánky. To sú Baťovci. Chcete sa o slávnej rodine a ich podnikaní dozvedieť viac. Sledujte každý týždeň naše príspevky.

Tentokrát vám Dr. Zdeněk Pokluda, ktorý sa špecializuje na vývoj a pôsobenie firmy Baťa a pôsobí v Informačnom centre Baťa na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne prezradí, ako si Tomáš Baťa vážil názor svojich zamestnacov a ako vďaka nim jeho fabrika rástla.

Tomáš Baťa zamestnával tisícky ľudí. Tých, ktorí mysleli a boli schopní sa snažil neustále oslovovať a povzbudzovať - aby premýšľali a prichádzali s niečím novým. V závodných novinách nazvaných „Sdělení“ nechal v septembri 1924 otlačiť takúto výzvu pod názvom

Výzkumné oddělení:
„Správa závodu hodlá peněžitě odměniti každý návrh (každého zaměstnance), jehož uskutečněním mohlo by býti docíleno zlepšení, zrychlení neb zjednodušení výroby. Psali jsme již několikráte ve ´Sdělení´, že skoro každý náš zaměstnanec má často dobré myšlenky, týkající se zlepšení výroby nebo zlepšení organisace. Myšlenky tyto však po většině zůstávají neznámy a často se zapomínají. Správa závodu jest si toho vědoma a ve snaze uplatniti každou dobrou myšlenku, zařídila v posledním týdnu nové oddělení na zhodnocení výzkumů a návrhů našich zaměstnanců. Výzkumné oddělení má také za účel zjednodušiti výrobu, tím snížiti režie a nalézti nové cesty ku zvýšení mezd. Jest nyní třeba, aby každý náš zaměstnanec u stroje či psacího stolku přemýšlel o své práci a zkoumal, zdali bylo by možno v jeho oboru nějakého zlepšení neb zjednodušení práce docíliti…“

Na továrenskej stene, medzi inými číslami, bolo tiež napísané „Myslime, majme cieľ“. Baťa oceňoval rozumných ľudí, povzbudzoval ich, a tiež ich dobre platil. Výskumné oddelenie založené roku 1924 firmu posúvalo k lepším výsledkom. Vo firme sa počas rokov prepracovali perfektné metódy na hodnotenie a preplácanie nápadov a vynálezov chemikov, strojárov a ďalších tvorivých profesií. Baťovské firemné zmluvy, uzatvárané s vynálezcami, sú vítanou inšpiráciou aj dnes.


Kniha autora článku Zdeňka Pokludy Baťa v kostce ponúka čitateľovi stručný, avšak ucelený a prehľadný pohľad na dôležité momenty pôsobenia Tomáša Baťu a jeho svetovej firmy. Odpovedá tiež na niektoré otázky, ktoré sa týkajú jeho nástupcov a najnovších osudov podniku.

Batavkostce.jpg

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac