Autor PK Academy

Desatoro Baťu. Takto získaval kontrolu nad spolupracovníkmi


U Baťu všetci zodpovední pracovníci povinne používali dva bloky, vďaka ktorým presne vedel, čo jeho ľudia robia, píše pre pkacademy.eu v seriáli Dynastia Baťovcov historik Zdeněk Pokluda. 

V rôznych textoch a spomienkach je často reč o bloku, ktorý používal Tomáš Baťa a ľudia okolo neho. O jeho pôvode zanechal zmienku Hugo Vavrečka, ktorý tvrdí, že onen preslávený blok Baťovi vraj „poradil Američan Filene“.

 U Baťu všetci zodpovední pracovníci povinne používali dva bloky. Mechanický blok s voľnými listami a ďalší blok s viazanými listami. Kým tento druhý vreckový viazaný blok ľudia viedli podľa svojich potrieb, ten prvý blok s voľnými listami mal iný účel – zaznamenávali sa do neho jednorazové, krátkodobé úlohy, čo podliehalo kontrole zo strany nadriadeného.

 Pre používanie bloku s voľnými listami platili určité pravidlá obsiahnuté v desatore, ktoré bolo k tomu účelu v tom čase vydané.

 1. Vedúci pracovník má blok neustále po ruke.
 2. Na každý list sa zaznamenáva len jediná vec, jedna úloha.
 3. Zaznamenané úlohy sú krátkodobého charakteru.
 4. Krátkodobé úlohy slúžia k okamžitému vybaveniu.
 5. Dlhodobé úlohy sem nepatria.
 6. Za vybavené úlohy buď zodpovedá vedúci pracovník osobne, alebo jeho podriadený.
 7. Ak zodpovedá vedúci pracovník osobne, urobí si záznam, aby nezabudol.
 8. Poznamená si lehotu na vybavenie.
 9. Po vybavení list vyberie a odloží.
 10. Pokiaľ ide o úlohu, ktorú vedúci pracovník ukladá podriadenému pracovníkovi, musí spĺňať tieto náležitosti:
 • Meno pracovníka, ktorému sa úloha ukladá.
 • Presné vymedzenie úlohy.
 • Lehota na vybavenie s výslovným príkazom podať o vybavení osobne správu nadriadenému, ktorý úlohu uložil.
 • Dátum vydania príkazu.
 • Podpis príkazcu.

Autor Zdeněk Pokluda,

pracuje v informačnom centre Baťa na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a je autorom knihy Baťa v kostce a ďalších publikácií.

Pokluda kniha 1 nová.jpg

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac