Autor PK Academy

Dva stratené dni? Investícia do ľudí sa vráti niekoľkonásobne


Malé firmy vzdelávanie podceňujú. Najväčším nepriateľom nie sú peniaze, ale čas, píše exkluzívne pre pkacadedy.eu členka asociácie lektorov a kariérnych poradcov Martina Javůrková.

 Hoci koučing  je efektívnym a v súčasnej dobe aj moderným prístupom vzdelávania, nemusí vyhovovať každému, pretože každý človek má iné potreby, ciele, osobnosť a štýl učenia sa. Preto sebarozvoj môže prebiehať rôznymi formami. Cieľom je osvojiť si nové vedomosti a zručnosti a vedieť ich použiť v praxi.

Doba sa zmenila

 Súčasná bohatá ponuka vzdelávacích programov a štýlov vzdelávania dnes prináša každému možnosť vybrať si spôsob vzdelávania v súlade so svojim cieľom. Či už to bude víkendový zážitkový seminár, odborné školenie, workshop zameraný na tvorivosť, rozvoj mäkkých zručností, on-line kurzy a webináre, vzdelávať sa dnes môže skutočne každý. Je to investícia do rozvoja vlastných zručností a vedomostí, ktoré môžu byť kritické nie len pre úspech, ale aj pre základné prežitie a spoločenské uplatnenie človeka. Bohužiaľ, v praxi sa stretávam aj s prípadmi, keď z rôznych dôvodov ľudia svoje následné vzdelávanie podcenili a po rokoch praxe v jednom odvetví s prekvapením zistili, že dopyt po ich vedomostiach je menší ako si pamätali z minulosti. Alebo, že trh práce požaduje čosi naviac, či už je to cudzí jazyk, vyššiu digitálnu gramotnosť alebo inú zručnosť, ktorej rozvoj zanedbali.

Zbytočná komplikácia?

 Nedá sa povedať, že spoločnosti na Slovensku by neinvestovali do rozvoja svojich zamestnancov, aj keď ešte stále platí, že malé slovenské firmy túto formu investície podceňujú. Najväčším nepriateľom pre nich nebývajú peniaze, ale skôr čas. Jeden až dva dni, ktoré zamestnanec strávi na školení, môžu niekedy vyzerať ako nenahraditeľná časová strata, komplikácia, ktorá nestojí za to a je neprijateľná. Pritom návratnosť tejto investície v podobe efektívnejšej práce, zlepšenia vzťahov, kvalitnejších výstupov a celkovej inšpirácie a motivácie zamestnancov je niekoľkonásobná. Samozrejme, aby sa investícia vrátila,  vzdelávacia aktivita musí byť urobená kvalitne.

Keď úspech inšpiruje

 Na Slovensku, ako aj v Čechách, ešte stále trpíme istou mierou skepsy voči úspešným ľuďom. O to dôležitejšie je, aby tí, ktorým sa podarilo presadiť, či už v biznise, umení alebo v športe ukazovali, že dosiahnuť úspech je možné. Úspešní lídri môžu ukázať, že skutočný úspech nie je vždy vecou správnych konexií a morálnej flexibility, ale trpezlivej práce, schopnosti rozhodovať sa správne, odhodlania a osobnej integrity. Pretože úspech inšpiruje a motivuje. Vplyv a charizma človeka, ktorý niečo dokázal, v niečom uspel, môže inšpirovať človeka do takej miery, že zásadným spôsobom zmení svoj život, a tým aj život ľudí okolo seba. A to je to, čo dáva význam práci každého človeka, ktorý sa podieľa na vzdelávaní a sebarozvoji – pomáhame ľuďom, aby sa mali lepšie.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac