Autor PK Academy

Najlepšia reklama na firmu? Moji ľudia


Seriál článkov o Tomášovi Baťovi k 140. výročiu jeho narodenia na pkacademy.eu pokračuje. So súhlasom historika Martina Mareka prinášame výňatok z jeho dizertačnej práce Baťovi závody, batismus a Sovětský svaz v letech 1918-1938...

S vydávaním vlastného periodika začala firma Baťa v  1918 pod názvom „Sděleni zřízenectvu firmy T. & A. Baťa“. Onedlho bol názov zmenený na Sdělení zaměstnancov firmy T& A. Baťa. Zámerom redakcie bolo vyvolať u zamestnancov dojem, že sa s nimi počíta ako so subjektom, a nie objektom firemnej politiky. Časopis podľa doznania redaktora príliš úspechu medzi čitateľmi najprv neslávil. Postupne sa transformoval do podoby časopisu samotných zamestnancov. Tí boli vyzývaní k riadeniu rubrík a to i poskytovaním vecných darov. Na niektorých rubrikách sa zamestnanci reálne podieľali.

Veľkí ľudia, veľká firma

Batizmus prisúdil novinám kľúčový význam pri procese osvojovania hodnôt. S vydávaním vlastného periodika začala firma Baťa v máji 1918. Povinnosťou novín bolo „prinášať vzory, ktoré prebúdzajú ctižiadostivosť ľudí mladých rovnako ako odhodlanosť dospelých zmerať si svoje sily s tými, o ktorých noviny píšu na predných i posledných stranách,“ ako poznamenal Tomáš Baťa, lebo iba také noviny „tvoria nielen veľké továrne, živnosti, obchody, mestá a štáty, ale predovšetkým veľkých ľudí.“ Týmto bol determinovaný spôsob nastolenia tém. Úlohou novín bolo „objavovať, podporovať a tvoriť také osobnosti, zjavy a udalosti, ktoré môžu byť ostatným vzorom.“

To najlepšie z nás

Úlohou každého redaktora bola prebúdzať „v ľuďoch najlepšie ľudské vlastnosti, predovšetkým statočnosť, vernosť, bojovnosť, chuť do života.“ Šéfredaktor Cekota sa k tomu vyjadril: „Keď sa pozriete do dejín aj do prítomnosti, uvidíte, že veľké masy ľudí sa nedajú získať a udržať inak než duchom, ktorú vie cítiť a jednať aristokraticky. Je to duch, ktorý má nejakú myšlienku a ovláda seba aj tú svoju myšlienku. Takými aristokratmi ducha sú rovnako veľkí štátnici ako technici, obchodníci ako novinári, demokrati rovnako ako nedemokrati. Edison a Nortcliff, Marx a Lenin, Lincoln a Masaryk. Každý je inej povahy a iných názorov, ale každý  hlboko mení život veľkého množstva ľudí. Všetci takí ľudia vnútia miliónom iných ľudí svoju myšlienku po dobrom alebo po zlom. To je jedno. Vnútiť ju po dobrom, ako je tomu v našom prípade u novín, k tomu je treba viac múdrosti a vynaliezavosti.“ 

Štítky:

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac