Autor PK Academy

Haló, tu Baťa. Ja už sa dobre mám, pomôžem aj iným!


Zisk prestal byť pre Tomáša Baťu jediným cieľom. Preto investoval milión korún do telefónov pre najchudobnejšie obce regiónu. Historik Zdeněk Pokluda píše exkluzívne pre pkacademy.eu o Dynastii Baťovcov.

Tomáš Baťa vedel podnikať. Vypracoval sa na miliardára a jeho firma mala svoju váhu v národnom hospodárstve medzivojnového Československa. Túto dimenziu si Tomáš Baťa uvedomoval, osvojil si novú zodpovednosť a vystupoval tak aj na verejnosti. 

List predsedovi

 V memorande ministerskému predsedovi začiatkom roka 1931 napísal: „Náš podnik je, samozrejme, podnik zárobkový. Jeho technické, obchodné a sociálne ústrojenstvo dosiahlo však už takých rozmerov, že obyčajný zisk prestal byť jediným vrcholným cieľom. Preto ochotne radi plníme tie sociálne úlohy, ktoré spravidla bývajú chápané len ako úlohy verejných zväzkov, obcí, zemí a štátu, od ktorých mnohí podnikatelia radšej utekajú. Preto staviame nemocnice, cesty, školy, ihriská a iné zariadenia. Preto by sme tiež chceli zvýšiť a zaistiť čo najviac prosperitu krajine, v ktorej pracujem. Zemi, z ktorej čerpáme všetky sily a štátu, ktorý je základňou nášho podnikania“.

Zisk za siete

 Baťa vedel, o čom hovorí, veď už niekoľko rokov inicioval a podporoval veľké projekty. V roku 1929 venoval milión korún na rozšírenie telefónnej siete na Morave a pripojil vysvetlenie: „Telefón sprostredkuje, aby padlo pravé slovo v pravý čas a na pravé miesto. Telefón je nevyhnutnosťou každej našej obce. Čím menšia obec, tým viac je odkázaná na pomoc z obce inej. Ako farár, lekár, zverolekár, hasič atď.  Náš závod ďakuje za svoj rozkvet do veľkej miery telefónom. Rozhodli sme sa, už z vďačnosti k tomuto vynálezu, venovať 3 000 aparátov alebo milión korún na zavedenie telefónov do najchudobnejších obcí a škôl.“

S podnikaním sa šírili aj telefóny

 Zlepšenie telefónneho spojenia, dopravná koncepcia, výstavba obytných a školských štvrtí a ďalšie projekty sa šírili tam, kde Baťa podnikal. V moravskom Třebíči, slovenských Bošanoch a v ďalších miestach niekoľkých európskych zemí. A rovnako pôsobili tieto závody aj za Tomášových nástupcov, Jana Antonína  Baťu, Dominika Čiperu a Huga Vavrečku, a kde sa nové budovali...v Batizovciach, Baťovanoch (dnešnom Partizánskom), Zruči nad Sázavou, Sezimovom Ústí a tiež v rôznych miestach v cudzine.

Ako to povedal Tomáš Baťa? „Čistý zisk prestal byť jediným a vrcholným ... cieľom.“

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac