Autor PK Academy

Investujte do ľudí. Zvýšite hodnotu vašej firmy


Je dobré, ak firmy podporujú vzdelávanie svojich ľudí a posielajú ich na semináre a školenia. A je ešte lepšie, ak do 48 hodín účastníci týchto školení aplikujú nové poznatky aj v praxi a v prospech seba a svojej firmy. Viac o vzdelávaní ľudí vo firmách píše majiteľka konzultačnej spoločnosti a lektorka Ivana Brutenič.

 Možnosť vzdelávania je jednou z najčastejších otázok uchádzačov na pohovore. Informujú sa o možnosti profesijne rásť a posunúť sa tak ďalej v kariére. Paradoxne, často už na pohovore, teda rozmýšľajú nad tým, akú hodnotu budú mať pre ďalšieho zamestnávateľa.           

Pozor na 5 percent!

 Pri samotnom vzdelávaní už prístup zamestnancov nie je taký jednoznačný. Sú účastníci, ktorí sa na školenie tešia a radi nové poznatky implementujú hneď nasledujúci deň v praxi. Existujú však aj účastníci, ktorých vzdelávanie vyslovene zaťažuje a podľa ich slov im prekáža v „skutočnej práci“. Absolvujú školenie, ale vo výsledkoch nič nezmenia. Aplikujú tak iba 5-20 % získaných poznatkov v závislosti od ich motivácie.

„Toto budem potrebovať“

 Existujú rôzne dôvody zamestnancov a účastníkov, ktoré ich motivujú k ďalšiemu vzdelávaniu. Ideálne je, ak napríklad zamestnanca na školenie poslal jeho manažér na základe spoločného vyhodnotenia jeho vzdelávacích potrieb. V tomto prípade zamestnanec často dokáže získané informácie zužitkovať, pretože ich považuje za dôležitý prostriedok k naplneniu svojich cieľov.

Školenie šéfa nenahradí

 Zaujať zamestnanca školením je ale omnoho náročnejšie v prípade, že ho manažér vyslal, lebo mal pridelené finančné prostriedky na vzdelávanie a potreboval ich „iba“ využiť. Nedokázal efektívne vynaložiť peniaze a pracovať s niektorou slabou stránkou zamestnanca a popri tom očakáva, že školenie problém vyrieši. Podobná situácia nastáva, ak zamestnanec potrebuje absolvovať školenie len za účelom certifikácie.

Investícia pre firmu

 Pravdou je, že väčšina spoločností sa uspokojí s tým, že ich zamestnanci absolvovali plánovaný objem školení, ale nepátra, či malo skutočný dosah na výkon zamestnanca. Výsledok vzdelávania  je tak vyhodnotený subjektívne. Posielajte zamestnancov len k overeným školiteľom a do renomovaných školiacich stredísk. Vy a vaši zamestnanci by ste mali byť tam, kde to bude pre vás prínosné. Kde stretnete zaujímavých ľudí a kde budú odborníci z fachu. Tam, kde sú kvalitní spíkri a mentori. Vizitky, prezentačné materiály vašej firmy, prípadne záznamové prístroje, by mali byť nutnou súčasťou výbavy každého školeného. Podobne tak networking počas každej prestávky. Kontakt získaný na školení môže byť pre firmu rovnako užitočný ako dlhodobý prínos školenia samotného. Školenie je investícia ako každá iná, má v istom časovom horizonte prinášať reálny úžitok pre firmu ako celok.

Liek, ktorý zaberá do 48 hodín

 Samotné absolvovanie školenia sa stáva liekom na firemné problémy až vtedy, ak zamestnanci začnú nové vedomosti a nástroje používať. Zlaté pravidlo hovorí, že ak neuplatníte novonadobudnuté informácie v praxi do 48 hodín, už sa tak nestane, prípadne len s veľkým sebazaprením. Prirodzene človek inklinuje k pohodliu a vracia sa aj po kvalitnom školení k zabehnutej rutine, zložka s poznámkami končí založená v šuplíku. Preto je úlohou manažéra zabezpečiť, aby zamestnanec implementoval informácie zo školení do praxe.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac