Autor PK Academy

Manažéri ľudských zdrojov dostali drsné vysvedčenie od zamestnancov


Teória tvrdí, že oddelenia ľudských zdrojov by mali byť agentom zmeny, mostom medzi firmou a ľuďmi a budovateľmi lídrov. Prax je úplne iná. Prečo je to tak, píše majiteľka konzultačnej spoločnosti a lektorka Ivana Brutenič.

V kultovej knihe, Majstrovské riadenie ľudských zdrojov, Dave Ulrich definoval už pred 20 rokmi štyri základné roly HR pracovníkov - administratívny expert, zástanca zamestnancov, strategický partner spoločnosti a agent zmeny. Úlohy a ciele v jednotlivých rolách sú často protichodné a preto je veľmi náročné ich zosúladiť. Napriek tomu sú však výsledky štúdie Oracle Simply Talent, ktorá bola realizovaná na viac ako 1500 zamestnancoch veľkých európskych spoločností, viac ako prekvapujúce.

Najväčší vplyv majú kolegovia

 Takmer až polovica zamestnancov skonštatovala, že najvýraznejší vplyv na ich spokojnosť v práci majú ich kolegovia. Líniových manažérov označila za najpodstatnejších pätina zamestnancov. Sedem percent opýtaných preferovalo šéfov obchodných jednotiek a iba tri percentá zamestnancov priznali, že na ich spokojnosť majú vplyv oddelenia ľudských zdrojov.

Podľa mojich skúseností existujú dva dôvody, prečo zamestnanci nepovažujú personálne oddelenia za dôležité. Sú personálne oddelenia, ktoré sa orientujú hlavne na administratívne aktivity spojené s legislatívnymi požiadavkami na zamestnávateľov. Druhá skupina personalistov, ktorí sú vnímaní ako málo podstatný článok spoločnosti, sa zaujíma o fungovanie firmy, jej  strategické ciele a je veľkou podporou vedenia aj líniových manažérov. O ich aktivitách však vie iba úzky okruh osôb. Pre tento typ personalistov je riešením otvorene so zamestnancami hovoriť, cielene vytvárať vzťahy, informovať o svojich aktivitách tak, aby boli viac viditeľní.

„Chcem viac všímavosti od šéfa“

 Ďalšie zaujímavé výsledky štúdie hovoria, že viac ako polovici zamestnancov chýba zo strany nadriadených proaktívna a pravidelnejšia komunikácia. Iba takmer tretina zamestnancov si myslí, že ich firma vie rozpoznať výnimočných zamestnancov. Rovnaký počet si myslí, že im zamestnávateľ rozumie a vníma ich ako jednotlivcov. Ostatní sa cítia nedocenení. Negatívny vplyv na motiváciu a angažovanosť pri plnení firemných cieľov majú podľa zamestnancov európskych podnikov najmä vyšší manažment a riaditelia produktových línií.

 Dostatočne motivovaných a zapojených do firemnej stratégie je iba 35 % zamestnancov. Väčšina opýtaných pritom tvrdí, že motivovanejší zamestnanci sú súčasne produktívnejší, že takíto ľudia sa potom menej obzerajú po iných pracovných príležitostiach. Motivovanejší zamestnanci sú taktiež schopní poskytovať lepšie služby zákazníkom.

 Štúdia takisto dáva tipy, čo by mohlo HR oddelenie, aj podnik ako celok, urobiť pre motiváciu zamestnancov. Hlavné je oceňovanie zamestnancov za ich úspechy, zamestnanci tiež odporúčajú pomáhať podriadeným s pochopením ich prínosu pre firmu.

Tí, ktorí (ne)budujú lídrov

 Výsledky prieskumu poukazujú na výrazný rozdiel medzi očakávaniami zamestnancov, ktoré majú od svojich nadriadených a reálnym fungovaním firmy. Preto majú HR oddelenia príležitosť jednať ako agent zmeny a výrazne tak ovplyvniť, nielen motiváciu zamestnancov, ale aj celkový výkon spoločnosti. Existuje množstvo nástrojov, ktoré môžu personálni manažéri využiť, majú však jeden spoločný cieľ. Úlohou personálnych manažérov je pomôcť líniovým vedúcim, aby boli kompetentní, zanietení lídri, ktorých zaujímajú ich podriadení.

 Chcete byť silný líder? Veľa sa pýtajte, ako podriadeným môžete pomôcť vykonávať ich prácu lepšie a efektívnejšie. Investujte svoj čas, aby ste rozumeli ich potrebám a kariérnym cieľom. Jedným z najdôležitejších kritérií spokojnosti v zamestnaní býva, aby práca mala zmysel. Je dôležité, aby ste ako manažér pravidelne ubezpečili zamestnancov o dôležitosti ich roly pre tím aj celú spoločnosť. Pomôžte im vidieť priamy vplyv ich pracovných aktivít na úspech celej firmy. 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac