Autor PK Academy

Môj najlepší zamestnanec je môj veriteľ


Tomáš Baťa si vedel zaslúžiť dôveru svojich zamestnancov tým, že sa stal ich dlžníkom, píše historik Zdeňek Pokluda v seriáli pkacademy.eu o známej podnikateľskej dynastii...

Po prvom roku podnikania mala firma Baťa dvanásťnásobok dlhov oproti pôvodnému kapitálu. Hrozil bankrot a devätnásťročný Tomáš mu hľadel tvárou v tvár. Dlhoval mzdy robotníkom, ale tí neodchádzali, nemali na výber a zostávali - dúfali, že firma sa spamätá a oni dostanú zadržané mzdy.

Vtedy, v zúfalej situácii rokov 1895-1896, si Baťa dobre všimol, že robotník-veriteľ je pútaný dôverou a očakávaním k podnikateľovi-dlžníkovi. Tomáš krízu prekonal a robotníkom sa dôvera vyplatila, dostali svoje mzdy vyplatené.

Zamestnanci mu dôverovali

Na tú skúsenosť Baťa nezabudol. A prišla doba, keď na nej budoval pevnejší vzťah k svojim zamestnancom. Založil pre nich r. 1919 závodnú sporiteľňu a prišiel s neodolateľnou ponukou - k uloženým úsporám ponúkol úrok 10%. Zamestnanci to využívali, ich úspory vo firemnej sporiteľni rástli a rástli. Tým, že mali u zamestnávateľa uložené svoje peniaze, posilňoval sa ich vzťah k firme - vysoký úrok rozmnožoval ich imanie, ale ešte dôležitejšie bolo, že zamestnanec-veriteľ bol pevnejšie viazaný k firme, dôveroval jej, pociťoval účasť na jej prosperite. Tomáš Baťa o tomto vzťahu hovoril r. 1926 takto:  ,,Závod musí predchádzať dobrým príkladom ako vzorný hospodár. Musí zachovávať prísny poriadok vo svojom peňažníctve. Nesmie pracovať s cudzím kapitálom, ba nesmie použiť na prevádzku ani úspory svojich zamestnancov. Každý z nás musí vedieť a vidieť, že závod má technickú možnosť v každej chvíli vyplatiť všetky požiadavky zamestnancov... Obnosy, ktoré dlhujeme zamestnancom, sú uložené z malej časti v bezpečných pôžičkách, ihneď splatných, z väčšej časti sú však uložené v hotovosti vo spoľahlivých bankách."

Baťa bol viac než férový

Prostredníctvom závodnej sporiteľne pestoval a upevňoval Tomáš Baťa vzájomný vzťah firmy so zamestnancami. S uspokojením konštatoval v prvomájovom prejave r. 1930: ,,... naše obchodné knihy neobsahujú ani jeden halier zadlženie zamestnancov voči závodu, zato ale dlhuje závod zamestnancom podľa uverejnenej štatistiky 74 miliónov Kč pod 10% úrokom."

Autor Zdeněk Pokluda,

pracuje v informačnom centre Baťa na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a je autorom knihy Baťa v kostce a ďalších publikácií

obálka Baťa v kostce005.jpg

Štítky:

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac