Autor PK Academy

Načúvaj druhým. Budeš mať viac ako dnes


Pokiaľ sa nenaučíme s ľuďmi hovoriť „ich rečou“, budeme len ťažko presadzovať nové nápady a získavať pre ne podporu u ostatných. 

  Niekedy sme v situácii, že niekomu inému vysvetľujeme niečo a on nie a nie to pochopiť. Hovoríme tým istým jazykom, ale napriek tomu sa informácia prenáša len veľmi skreslene. To preto, že ľudia majú iné prostredie, z ktorého vzišli, iné zážitky a skúsenosti, s istými slovami si takisto spájajú dosť odlišné interpretácie než my, píše portál ibispartner.sk.

Jazyk „iného“ kmeňa

Pokiaľ sa spoľahneme, že pochopia naše slová, môžeme sa dožiť nepríjemného prekvapenia. Ak si najprv ozrejmíme, ako ich interpretujú, máme nad priebehom komunikácie vysokú kontrolu. Keď sa s niekým zhovárame a vysvetľujeme mu niečo, najčastejšie to robíme slovami a príkladmi, ktoré by sme použili, keby sme danú vec vysvetľovali sami sebe.

 Ale ľudia sú rôzni, prichádzajú z rôznych životných situácií a skúseností a reagujú na iné veci než tie, ktoré motivujú nás. A to si treba uvedomiť. Pokiaľ sa nenaučíme s ľuďmi hovoriť „ich rečou“, budeme len ťažko presadzovať nové nápady a získavať pre ne podporu.

Pýtaj sa a počúvaj

 Prvý krok, ak sa chceme naučiť lepšie komunikovať s ľuďmi, je pochopiť, ako „tikajú“.

  • Čo sú ich hodnoty?
  • Aké sú ich skúsenosti s predstavami, ktoré sú akceptovateľné pre vás?
  • Čo ich ženie vpred?
  • Čo dokáže upútať ich záujem?
  • Čo im je, naopak, protivné alebo z čoho majú strach?

 Pokiaľ si riadiaci pracovník dá tú námahu, aby si zistil, ako „tikajú“ a na čo počúvajú jeho podriadení, bude s nimi vedieť nielen lepšie komunikovať, ale ich bude vedieť aj motivujúcim spôsobom viesť, dávať im vhodné ciele a vhodne im ich prezentovať.

Aký šéf, taký podriadený

 Takýto šéf tak okolo seba vytvorí atmosféru inklúzie, ktorú budú jeho podriadení reprodukovať ďalej, napríklad pri kontakte s inými útvarmi alebo pri kontakte so zákazníkom.

 Existujú rôzne typológie ľudí, ktoré vám pomôžu rýchlejšie a jednoduchšie pochopiť, ako „tikajú“ ľudia iného razenia, než je to Vaše. Dajte si námahu, aby ste s ľuďmi komunikovali spôsobom, ktorý potrebujú oni, nie, ktorý je prirodzený pre Vás...


VIAC O POWER DAYS.png

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac