Autor Ján Riapoš

Najzákernejšia choroba zo všetkých


Lakomstvo sa vyznačuje túžbou získavať čo najväčší majetok a tiež realizovaním tejto túžby, píše pre pkacademy.eu šéf slovenských paralympionikov Ján Riapoš.

 Lakomec, lakomec... pamätáte si z detstva, ako na seba v škole deti navzájom kričia, ak sa o niečo nepodelíte. V tomto sú deti až kruto úprimné. V téme sedem hlavných hriechov pokračujeme „Lakomstvom“, ktoré úzko súvisí aj s predchádzajúcou témou „Závisťou“. Sú to dosť podobné vlastnosti, ktoré dnes ešte viac vytŕčajú.

 ,,Najzákernejšou srdcovou chorobou je nenávisť, závisť a lakomstvo“ povedal americký spisovateľ a románopisec Pearl S. Buck.

 Lakomstvo sa vyznačuje túžbou získavať čo najväčší majetok a tiež realizovaním tejto túžby. Možno je práve téma filozoficky aktuálna aj pre dnešné Slovensko, ktorého sa dotýka úplatkárstvo a korupcia. Lakomci si vážia hodnotu peňazí alebo majetku viac ako Boha. Stručne definuje túto vlastnosť kresťanstvo a možno ešte trefnejšie to pomenováva budhizmus. ,,Chamtivosť je založená na nesprávnom chápaní spájania bohatstva so šťastím.“

Nádherná definícia opisu lakomosti a jej opakom je štedrosť.

 Lakomstvo v človeku vytvára pocit neistoty, človek sa začne spoliehať na majetok, peniaze. V nich nachádza falošný pocit istoty a zabezpečenia. Bohužiaľ, ten pocit je falošný, pretože  nikdy nie je presvedčený o tom, že je zabezpečený dostatočne. Stále ho sprevádza dojem, že potrebuje viac. S lakomstvom, ruka v ruke, kráčajú vlastnosti – uzkostlivosť a agresivita. Naopak štedrí ľudia pôsobia pokojne a sebaisto.

 Jedinou istotou je Vaša vnútorná sila zdolať všetko, čo život prinesie. A najlepšie pre túto tému s humorom, je prečítať si alebo pozrieť Molierovho LAKOMCA hlavná postava Harpagon - otec Cléanta a Elizy. Má najhoršie vlastnosti, aké môže človek mať - je lakomý, sebecký, nespoločenský, podozrievavý, neberie ohľad na iných. Jediné, čo ho trápi, sú jeho peniaze, ktoré sa preňho stali zmyslom života.

 Dostávame sa k podstate toho, čo je zmyslom nášho života? S čim sa chceme s naším okolím podeliť? Zhromažďujte vo svojich srdciach lásku, vo svojich dušiach radosť, štedrosť a vo svojich hlavách rozum, vedomosti . Verte mi ,že výsledok sa čoskoro dostaví. Váš život dostane nie len správny zmysel ale šťastie a radosť budú vašou trvalou súčasťou.

Ako píše Peter Krištofovič: GO! GO! To dáte. :-) 

Ján Riapoš

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 
Power Days Nielen na západe. Už aj na východe!.png

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac