Autor Ján Riapoš

Najzákernejšia choroba zo všetkých


Lakomstvo sa vyznačuje túžbou získavať čo najväčší majetok a tiež realizovaním tejto túžby, píše pre pkacademy.eu šéf slovenských paralympionikov Ján Riapoš.

 Lakomec, lakomec... pamätáte si z detstva, ako na seba v škole deti navzájom kričia, ak sa o niečo nepodelíte. V tomto sú deti až kruto úprimné. V téme sedem hlavných hriechov pokračujeme „Lakomstvom“, ktoré úzko súvisí aj s predchádzajúcou témou „Závisťou“. Sú to dosť podobné vlastnosti, ktoré dnes ešte viac vytŕčajú.

 ,,Najzákernejšou srdcovou chorobou je nenávisť, závisť a lakomstvo“ povedal americký spisovateľ a románopisec Pearl S. Buck.

 Lakomstvo sa vyznačuje túžbou získavať čo najväčší majetok a tiež realizovaním tejto túžby. Možno je práve téma filozoficky aktuálna aj pre dnešné Slovensko, ktorého sa dotýka úplatkárstvo a korupcia. Lakomci si vážia hodnotu peňazí alebo majetku viac ako Boha. Stručne definuje túto vlastnosť kresťanstvo a možno ešte trefnejšie to pomenováva budhizmus. ,,Chamtivosť je založená na nesprávnom chápaní spájania bohatstva so šťastím.“

Nádherná definícia opisu lakomosti a jej opakom je štedrosť.

 Lakomstvo v človeku vytvára pocit neistoty, človek sa začne spoliehať na majetok, peniaze. V nich nachádza falošný pocit istoty a zabezpečenia. Bohužiaľ, ten pocit je falošný, pretože  nikdy nie je presvedčený o tom, že je zabezpečený dostatočne. Stále ho sprevádza dojem, že potrebuje viac. S lakomstvom, ruka v ruke, kráčajú vlastnosti – uzkostlivosť a agresivita. Naopak štedrí ľudia pôsobia pokojne a sebaisto.

 Jedinou istotou je Vaša vnútorná sila zdolať všetko, čo život prinesie. A najlepšie pre túto tému s humorom, je prečítať si alebo pozrieť Molierovho LAKOMCA hlavná postava Harpagon - otec Cléanta a Elizy. Má najhoršie vlastnosti, aké môže človek mať - je lakomý, sebecký, nespoločenský, podozrievavý, neberie ohľad na iných. Jediné, čo ho trápi, sú jeho peniaze, ktoré sa preňho stali zmyslom života.

 Dostávame sa k podstate toho, čo je zmyslom nášho života? S čim sa chceme s naším okolím podeliť? Zhromažďujte vo svojich srdciach lásku, vo svojich dušiach radosť, štedrosť a vo svojich hlavách rozum, vedomosti . Verte mi ,že výsledok sa čoskoro dostaví. Váš život dostane nie len správny zmysel ale šťastie a radosť budú vašou trvalou súčasťou.

Ako píše Peter Krištofovič: GO! GO! To dáte. :-) 

Ján Riapoš

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac