Autor PK Academy

O vzdelávaní sa viac hovorí, ako skutočne vzdeláva


Ideálnym riešením je vytváranie zmiešaných tímov, kde sa skúsenosť skĺbi s vysokou energiou, píše majiteľka prieskumnej spoločnosti Mária Boťanská.

 Vzdelávanie a sebarozvoj v dnešnej dobe zohrávajú kľúčovú úlohu v manažmente ľudských zdrojov. Vnímam však, že sa stále viac o tom hovorí, ako reálne praktizuje. Táto oblasť je u nás stále podceňovaná. Firmy si často neuvedomujú, že za úspechom firmy sú najmä kvalitní a motivovaní zamestnanci.

Nájdi svoju DNA

 Každá firma je svojim spôsobom špecifická a nedá sa zamestnancov hodnotiť a motivovať celoplošne. Je nutné hľadať konkrétne hodnoty každej firmy a očakávania jej zamestnancov. A vzdelávanie, rozvoj, ako aj riešenie generačných rozdielov by malo byť nadstavbou na konkrétne potreby firmy a spoločnosti.

 Firma by sa mala zamerať na svoje poslanie a na to, aby svojimi nástrojmi a metódami dokázali identifikovať jedinečné informácie, z ktorých následne vytvoria to, čomu hovoríme DNA firmy či značky. Následne by si mali nastaviť firemné hodnoty, procesy, benefity ako reálne motivátory a systém vzdelávania šitý na potreby jednotlivých zamestnancov. A nie je to potreba len veľkých firiem, ale aj tých menších.

 Mladí vz. starší

 Na jednej strane je v mnohých oblastiach, najmä v službách, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na strane druhej vnímam rozdiely v motivácii, spokojnosti, ale aj skúsenosti medzi rôznymi generáciami. Mladí ľudia prichádzajú zo školy s veľkým nadšením, ale veľakrát s nedostatočnými praktickými skúsenosťami. Sú digitálne zdatní, ale nemajú jasný cieľ ani predstavu ako svoje teoretické vedomosti zhmotniť. Výsledkom je ich frustrácia, časté zmeny zamestnania a nedostatočná motivácia.

 Naopak, práve „staršia“ generácia X má bohaté skúsenosti s riadením firmy či manažmentom oddelení. V porovnaní s mladou generáciou Y zaostáva v tom, ako aplikovať v praxi digitálne nástroje a ako sa nadchnúť pre nový projekt. Generácia X bola naučená žiť prácou a obetovať celý svoj zmysel života pre firemné potreby. Mladá generácia často uvádza, že „chce žiť“ a hľadajú svoj vlastný zmysel života.

Učme sa navzájom

 Ideálnym riešením je vytváranie zmiešaných tímov, kde sa skúsenosť skĺbi s vysokou energiou, spoľahlivosť riešení s odvahou vyskúšať aj možno riskantné, ale inovatívne projekty. A práve tu vnímam veľký potenciál.

 Učme sa navzájom. Úspešní ľudia by sa mali podieľať na vzdelávaní a koučovaní mladých ľudí, manažérov aj zamestnancov a svojimi skúsenosťami ich posúvať vpred.

 

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac