Autor PK Academy

O vzdelávaní sa viac hovorí, ako skutočne vzdeláva


Ideálnym riešením je vytváranie zmiešaných tímov, kde sa skúsenosť skĺbi s vysokou energiou, píše majiteľka prieskumnej spoločnosti Mária Boťanská.

 Vzdelávanie a sebarozvoj v dnešnej dobe zohrávajú kľúčovú úlohu v manažmente ľudských zdrojov. Vnímam však, že sa stále viac o tom hovorí, ako reálne praktizuje. Táto oblasť je u nás stále podceňovaná. Firmy si často neuvedomujú, že za úspechom firmy sú najmä kvalitní a motivovaní zamestnanci.

Nájdi svoju DNA

 Každá firma je svojim spôsobom špecifická a nedá sa zamestnancov hodnotiť a motivovať celoplošne. Je nutné hľadať konkrétne hodnoty každej firmy a očakávania jej zamestnancov. A vzdelávanie, rozvoj, ako aj riešenie generačných rozdielov by malo byť nadstavbou na konkrétne potreby firmy a spoločnosti.

 Firma by sa mala zamerať na svoje poslanie a na to, aby svojimi nástrojmi a metódami dokázali identifikovať jedinečné informácie, z ktorých následne vytvoria to, čomu hovoríme DNA firmy či značky. Následne by si mali nastaviť firemné hodnoty, procesy, benefity ako reálne motivátory a systém vzdelávania šitý na potreby jednotlivých zamestnancov. A nie je to potreba len veľkých firiem, ale aj tých menších.

 Mladí vz. starší

 Na jednej strane je v mnohých oblastiach, najmä v službách, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na strane druhej vnímam rozdiely v motivácii, spokojnosti, ale aj skúsenosti medzi rôznymi generáciami. Mladí ľudia prichádzajú zo školy s veľkým nadšením, ale veľakrát s nedostatočnými praktickými skúsenosťami. Sú digitálne zdatní, ale nemajú jasný cieľ ani predstavu ako svoje teoretické vedomosti zhmotniť. Výsledkom je ich frustrácia, časté zmeny zamestnania a nedostatočná motivácia.

 Naopak, práve „staršia“ generácia X má bohaté skúsenosti s riadením firmy či manažmentom oddelení. V porovnaní s mladou generáciou Y zaostáva v tom, ako aplikovať v praxi digitálne nástroje a ako sa nadchnúť pre nový projekt. Generácia X bola naučená žiť prácou a obetovať celý svoj zmysel života pre firemné potreby. Mladá generácia často uvádza, že „chce žiť“ a hľadajú svoj vlastný zmysel života.

Učme sa navzájom

 Ideálnym riešením je vytváranie zmiešaných tímov, kde sa skúsenosť skĺbi s vysokou energiou, spoľahlivosť riešení s odvahou vyskúšať aj možno riskantné, ale inovatívne projekty. A práve tu vnímam veľký potenciál.

 Učme sa navzájom. Úspešní ľudia by sa mali podieľať na vzdelávaní a koučovaní mladých ľudí, manažérov aj zamestnancov a svojimi skúsenosťami ich posúvať vpred.

 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac