Autor Peter Krištofovič

Ora et labora


„Vzdycháme, že život je krátky a súčasne ním ľahkomyseľne mrháme.“

Spomeňme si, inšpirujme sa, živme silný odkaz, ktorý nám tu zanechal. Teraz v júli si pripomíname 95. výročie narodenia najvýznamnejšieho Slováka. Nie, nejde o Jánošíka… Inšpiráciou pre nás všetkých a pre mladú generáciu by mal byť určite Milan Rastislav Štefánik.

Kto teda bol M. R. Štefánik? Citujem profesora Jána Fusku: „Vynikajúci astronóm, člen mnohých vedeckých spoločností, odvážny pilot, nositeľ myšlienky československých légií a ich organizátor, vynikajúci stratég, generál francúzskej armády, diplomat, ktorý svojou eleganciou, šarmom a korektnosťou získaval predstaviteľov štátov Dohody a jej vojenských predstaviteľov pre myšlienku oslobodenia svojho národa z cudzej nadvlády. Zakladateľ československej diplomacie. Spoluzakladateľ Československej republiky, spoločného demokratického štátu, v ktorom sa Slováci stali prvýkrát vo svojich moderných dejinách štátotvorným národom. Takto poznala Štefánika verejnosť a svet.“ Odteraz a navždy by sme mali žiť odkazom tohto velikána myšlienok a činov, bez ktorého by nebolo Československa. Veľmi inšpirujúce sú jeho silné myšlienky:

„Vzdycháme, že život je krátky a súčasne ním ľahkomyseľne mrháme.“ „Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne.“ „Mojou ambíciou nie je, aby všetci ľudia išli za mnou, ale aby čestní ľudia išli za mnou.“ „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“

„Lebo niet dvojakej morálky, kto je lump v súkromnom živote, ten pácha ničomníctvo aj vo verejnom a národnom živote. Nemôže byť čisté telo v špinavej košeli.“ „Dôvera je istý druh odmeny. Kto zaobchádza so všetkými ľuďmi rovnako, uráža tých, ktorí sú lepší.“

„Ak je v Amerike niekoľko osôb šľachetných, je tam ešte viac osôb a korporácií bez svedomia a hanby. Vcelku sa mi zdalo, že obyvatelia Spojených štátov stratili zmysel pre všetko, čo sa netýka obchodu, že ich bohom je dolár.“

„Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.“ „Demokratizmus je práve v tom, starať sa o ľudí, zmenšovať ich biedu, starať sa o uskutočnenie ich snov.“ Veľmi si želám pre našu krajinu viac Štefánikov a menej Jánošíkov. „Ora et labora“ – Modli sa a pracuj. Tento Štefánikov odkaz chápem po svojom:  Pracujme viac každý na sebe pre dobro Slovenska.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac