Autor PK Academy

Riešenie na „pracovný problém“ dneška


Rozvíjať dobré vzťahy na pracovisku je najmä úloha vedúcich pracovníkov, ale aj majiteľov, či riaditeľov. No nemenej dôležití sú aj samotní zamestnanci. 

 V práci trávi dnes človek veľa času, preto je veľmi dôležité, aby sa v práci cítil dobre, bol spokojný a vyrovnaný. Nie vždy to však musí byť takto, pretože na pracovisku sa stretáva veľké množstvo ľudí, s rôznymi povahami, rôznymi cieľmi a rôznym prístupom k práci, píše portál webnoviny.sk.

 Dobré vzťahy medzi spolupracovníkmi sú dôležité, vtedy je menšia fluktuácia, zamestnanci pociťujú vyššiu motiváciu, ľahšie sa plnia ciele organizácie, firma pôsobí aj navonok profesionálne, či už na zákazníkov, obchodných partnerov alebo na širokú verejnosť. 

 Na pracovisku preto môžu vznikať rôzne druhy konfliktov, či už z dôvodu, že spolupracovníci nemôžu nájsť spoločný cieľ, alebo jeden zasahuje do práce druhého a iné. Nie je dobré, ak takéto konflikty vznikajú, pretože to zhoršuje komunikáciu na pracovisku, zhoršuje morálku, znižuje motiváciu zamestnancov. 

Dôvody zlých vzťahov

 • súperenie, 
 • pocit nespravodlivosti 
 • neochota spolupracovať 
 • nevhodné správanie jednotlivca 
 • nesprávne pochopenie veci 
 • intrigy medzi kolegami
 • rozdielne individuálne ciele a záujmy
 • zlé vzťahy medzi nadriadeným a podriadeným 
 • nespokojnosť s odmeňovaním 
 • nedôvera, závisť 
 • pocit, že sa osoba nemôže sebarealizovať
 • strach z vyslovenia vlastného názoru, pretože bude kolegami odmietnutý
 • nevyjasnené kompetencie 

Toto je riešenie

 Niekedy pracovník ostane vo firme aj kvôli dobrému kolektívu, aj keď s inými faktormi nemusí byť spokojný.

 Základné zásady dobrých vzťahov sú:

 • správať sa korektne, slušne a tolerovať druhého
 • spoločné trávenie času mimo pracoviska
 • počúvať druhého a tolerovať jeho potreby 
 • nepovyšovať sa
 • nezatajovať informácie pred kolegami
 • korektný prístup vedúceho
 • chváliť spolupracovníkov
 • nehovoriť veľmi o súkromných veciach
 • obmedzovať súkromné hovory
 • neohovárať, nediskriminovať, nerobiť narážky
 • nehovoriť o tom, čo nás rozdeľuje, ale o tom, čo nás spája
 • vyhýbať sa situáciám, ktoré môžu konflikty vyvolať
 • byť v práci asertívny – teda stáť si za svojimi názormi a nenechať si „skákať po hlave“

 Rozvíjať dobré vzťahy na pracovisku je najmä úloha vedúcich pracovníkov, ale aj majiteľov, či riaditeľov. Mali by rozvíjať dobrú komunikáciu, motivovať spolupracovníkov a vytvárať pozitívne prostredie. Takýchto manažérov by si mali firmy vážiť. 

 V dnešnej dobe firmy môžu využiť služby rôznych organizácií, ktoré sa zaoberajú vzťahmi na pracovisku, organizujú rôzne školenia, prednášky, ale najdôležitejšie je, ak si uvedomíme, že aj my sami sme členom nejakého pracovného tímu a aj my sami prispievame k tomu, či sú na pracovisku dobré alebo zlé vzťahy. Takže aj v tomto prípade by sme mali začať práve od seba samého.  
 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac