Autor PK Academy

Skutočné tajomstvo Baťovho úspechu


Tomáš Baťa postavil svoj geniálny systém organizácie práce a motivácie zamestnancov na „Morálnej a psychologickej základni“, píše pre pkacademy.eu ekonóm – analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa, Ladislav Vozárik.

 Tomáš Baťa nám zanechal viacero výrokov, z ktorých je zrejmé, že konkurenčnou výhodou, na ktorej postavil svoje úspechy, boli jeho spolupracovníci. Spôsob rozmýšľania, ku ktorému ich priviedol. Duch spoločnosti (firmy, mesta, regiónu,...), ktorý viedol ľudí k iniciatívnemu prístupu a spolupráci. Následne k nadpriemernej výkonnosti a prosperite. A jeho hnacou silou bola vrodená túžba človeka mať sa lepšie.

Postupuj „od cieľa“

 K tomu slúžila „Morálna a psychologická základňa“. Základňa, na ktorej postavil svoj systém organizácie práce a motivácie zamestnancov. Vytváral ich tak, aby fungovali s presnosťou a spoľahlivosťou, čo najbližšou k prírodným zákonom. Podľa jeho slov: „Ako zákon zemskej príťažlivosti“. Všetko nasvedčuje tomu, že „Základňu“ staval dôsledne „od konca“. Od konečného cieľa.

 Tak zostavil logický sled na seba nadväzujúcich príčin a následkov k dosiahnutiu želaného stavu. Od cieľa až po primárnu príčinu – podmienku, ktorá búrala najväčšiu prekážku správnych postojov.

Pravidlá hry

Chápanie základných ekonomických súvislostí je nevyhnutnou podmienkou pre Vzájomné porozumenie aktérov. Ako napríklad pri futbale. Hráči tímu musia poznať a hrať podľa rovnakých pravidiel. Určite by to nedopadlo dobre, keby niektorí chceli hrať podľa iných pravidiel. Povedzme hádzanej, či rugby. Ťažko by si navzájom rozumeli. Nechápali by počínanie ostatných spoluhráčov, a ani súperov.

 Len tak môžu nájsť Zhodu záujmov, ktorá vedie k ochote Spolupracovať. Medzi tým však musí byť nastolená atmosféra vzájomnému Rešpektu a Dôvery. „Ako môžu ľudia spolupracovať, keď si navzájom nepovedia, čo si myslia a keď sa nezhodnú na jednom spoločnom názore?“, hovorieval. Bez toho by partneri venovali viac času vytváraniu rôznych poistiek voči konaniu partnera a „sólovému“ počínaniu, čo by bránilo synergii a zhoršovalo konečný výsledok.

Čo robím JA?!

 Ak poznám súvislosti (pravidlá), poznám aj svoje miesto v „tíme“ (spoločnosti, rodine...). Viem, že som Zodpovedný za svoj „post“, za výsledky a následne aj kvalitu svojho života. Ak sú naplnené predchádzajúce podmienky, mám prirodzenú Motiváciu zosúladiť svoje konanie s ostatnými, s tímom.

 Mať potrebné Postoje – robiť správne veci a zlepšovať svoje Zručnosti – robiť veci správnym spôsobom, čo najefektívnejšie.

Výsledok 

A z – dodnes nezopakovaných – výsledkov Tomáša Baťu je zrejmé, že jeho systém fungoval lepšie ako ktorýkoľvek iný na svete.

Morálna a psychologická základňa podľa Tomáša Baťu.png

Vozarik Ladislav.png

Autor článku

Laco Vozárik - ekonóm, špecialista na miestny a regionálny rozvoj, predseda Urobme to ako Baťa, o. z.

Zdieľať

Autori

152 blogov
12 blogov
27 blogov
16 blogov
9 blogov
15 blogov
22 blogov
655 blogov
3 blogov
Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe

0
12 : 37 : 48

Zisti viac