Autor Laco Vozárik

Skutočné tajomstvo Baťovho úspechu


Tomáš Baťa postavil svoj geniálny systém organizácie práce a motivácie zamestnancov na „Morálnej a psychologickej základni“, píše pre pkacademy.eu ekonóm – analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa, Ladislav Vozárik.

 Tomáš Baťa nám zanechal viacero výrokov, z ktorých je zrejmé, že konkurenčnou výhodou, na ktorej postavil svoje úspechy, boli jeho spolupracovníci. Spôsob rozmýšľania, ku ktorému ich priviedol. Duch spoločnosti (firmy, mesta, regiónu,...), ktorý viedol ľudí k iniciatívnemu prístupu a spolupráci. Následne k nadpriemernej výkonnosti a prosperite. A jeho hnacou silou bola vrodená túžba človeka mať sa lepšie.

Postupuj „od cieľa“

 K tomu slúžila „Morálna a psychologická základňa“. Základňa, na ktorej postavil svoj systém organizácie práce a motivácie zamestnancov. Vytváral ich tak, aby fungovali s presnosťou a spoľahlivosťou, čo najbližšou k prírodným zákonom. Podľa jeho slov: „Ako zákon zemskej príťažlivosti“. Všetko nasvedčuje tomu, že „Základňu“ staval dôsledne „od konca“. Od konečného cieľa.

 Tak zostavil logický sled na seba nadväzujúcich príčin a následkov k dosiahnutiu želaného stavu. Od cieľa až po primárnu príčinu – podmienku, ktorá búrala najväčšiu prekážku správnych postojov.

Pravidlá hry

Chápanie základných ekonomických súvislostí je nevyhnutnou podmienkou pre Vzájomné porozumenie aktérov. Ako napríklad pri futbale. Hráči tímu musia poznať a hrať podľa rovnakých pravidiel. Určite by to nedopadlo dobre, keby niektorí chceli hrať podľa iných pravidiel. Povedzme hádzanej, či rugby. Ťažko by si navzájom rozumeli. Nechápali by počínanie ostatných spoluhráčov, a ani súperov.

 Len tak môžu nájsť Zhodu záujmov, ktorá vedie k ochote Spolupracovať. Medzi tým však musí byť nastolená atmosféra vzájomnému Rešpektu a Dôvery. „Ako môžu ľudia spolupracovať, keď si navzájom nepovedia, čo si myslia a keď sa nezhodnú na jednom spoločnom názore?“, hovorieval. Bez toho by partneri venovali viac času vytváraniu rôznych poistiek voči konaniu partnera a „sólovému“ počínaniu, čo by bránilo synergii a zhoršovalo konečný výsledok.

Čo robím JA?!

 Ak poznám súvislosti (pravidlá), poznám aj svoje miesto v „tíme“ (spoločnosti, rodine...). Viem, že som Zodpovedný za svoj „post“, za výsledky a následne aj kvalitu svojho života. Ak sú naplnené predchádzajúce podmienky, mám prirodzenú Motiváciu zosúladiť svoje konanie s ostatnými, s tímom.

 Mať potrebné Postoje – robiť správne veci a zlepšovať svoje Zručnosti – robiť veci správnym spôsobom, čo najefektívnejšie.

Výsledok 

A z – dodnes nezopakovaných – výsledkov Tomáša Baťu je zrejmé, že jeho systém fungoval lepšie ako ktorýkoľvek iný na svete.

Morálna a psychologická základňa podľa Tomáša Baťu.png

Vozarik Ladislav.png

Autor článku

Laco Vozárik - ekonóm, špecialista na miestny a regionálny rozvoj, predseda Urobme to ako Baťa, o. z.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac