Autor PK Academy

Slovo, ktoré vo mne vyvoláva obrovský rešpekt


Doteraz si spomínam, ako neuchopiteľne mi slovo motivácia znelo a ako ťažko sa mi reagovalo na požiadavky môjho prvého tímu byť motivovanými, píše Marián Muzyka.

Slovo motivácia vo mne vyvoláva obrovský rešpekt. Doteraz si spomínam, ako neuchopiteľne mi toto slovo znelo a ako ťažko sa mi reagovalo na požiadavky môjho prvého tímu byť motivovanými. Absolútne súhlasím s Ivom Tomanom v jeho názore „Motivace zvenčí je jako smrad... za pár hodin se vyvětrá“.

Pri motivácii iných sa snažím uchopiť to, čo tvorí ich podstatu a čo ich reálne poháňa vpred a prečo sa vedia nadchnúť. Snažím sa vytvoriť prostredie, v ktorom k dochádza k napĺňaniu ich potrieb a priznávam čas od času použijem aj „externý“ doping. Z hľadiska pracovného je mi najväčšou motiváciou zmysluplnosť úloh a ich dopad na môj profesionálny rozvoj a možnosť nielen formálneho, ale aj reálneho ovplyvňovania ich plnenia.

Zaujíma ma prax. Nie iba teória
Z mojej osobnej skúsenosti vnímam, že v poslednom čase došlo na Slovensku k pomerne rýchlemu rozvoju možností vzdelávania. Toto so sebou prinieslo nielen širokú variabilitu, ale aj značnú nekvalitu vzdelávania.

Osobne oceňujem adresné vzdelávanie profesionálmi, ktorí, nielen teoretizujú o prednášaných témach, ale ich v skutočnosti zažívajú na dennej báze vo svojom bežnom pracovnom živote. Rád ocením názory kolegov, ktorí adresujú aktuálne problémy a spôsoby, ako sa s nimi osobne vysporiadali vo svojej praxi.

Zažil som. Teda viem, čo hovorím
Najcennejším prínosom človeka so skúsenosťami Petra Krištofoviča je fakt, že skutočnosti o ktorých hovorí a prezentuje ich, reálne aj prežil a vie povedať, nielen teóriu svojho prístupu, ale aj to ako dokázal svoje zistenia v praxi implementovať do svojho podnikania.

V dnešnej rýchlej dobe nie je kľúčové počúvať ľudí, ktorí si myslia, že to, čo hovoria, funguje, ale väčšiu pridanú hodnotu prikladám ľudom, ktorí hovoria z vlastnej skúsenosti a definujú princípy, akými sa im podarilo vyriešiť ich pracovné alebo životné výzvy. Vie pomenovať  myšlienkové pochody, ktoré nás oddeľujú od rozhodnutí a vie napomôcť k prekonaniu takýchto vnútorných prekážok. A vie jednoznačne nakopnúť k činom, ku ktorým sa človek inak nevie odhodlať.  

Autor je finančným riaditeľom v spoločnosti Salve Group a.s.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac