Autor PK Academy

„Som jediná Slovenka, ktorá pracuje pre vládu v Dubaji“


Po ukončení vysokej školy som presne nevedela, ktorou cestou sa vydať. Vždy však bolo mojím snom cestovať, píše pre pkacademy.eu priamo z Dubaja Veronika Jaceková. 

 Narodila som sa v Bratislave a vyštudovala politológiu v Banskej Bystrici. Hoci som po ukončení vysokej školy presne nevedela, ktorou cestou sa vydať, vždy bolo mojím snom cestovať.

Najlepší projekt v EÚ

  Jedným z dôležitých životných míľnikov bolo úspešné získanie grantu od Európskej komisie, vďaka ktorému som – spolu s kolegami – získala príležitosť takmer dva roky cestovať po krajinách EÚ a získavať nové znalosti v oblasti inovácii a vývoja.

 Okrem toho som mohla aktívne pracovať aj na tvorbe inovačných stratégii a budovania interregionálnych sieti pre spoluprácu malých a stredných podnikov SR so zahraničnými firmami a výskumnými centrami. Výsledok? Bol ocenený ako jeden z najlepších projektov cezhraničnej spolupráce v Európe.

Šedá alebo zelená budúcnosť?

 Záleží na nás, či naša budúcnosť bude zelená alebo šedá. Ja som sa rozhodla maľovať zelenou farbou, priamo na Ministerstve životného prostredia SR, kde som sa niekoľko rokov venovala problematike zmeny klímy. Pod taktovkou uznávaných odborníkov som sa podieľala na tvorbe opatrení v oblasti znižovania emisii skleníkových plynov a prechodu na zelenú ekonomiku. Musíme si uvedomiť, že zmena klímy je jednou z najväčších globálnych výziev súčasnej environmentálnej politiky.

 Pred štyrmi rokmi som pricestovala na konferenciu o zmene klímy do Kataru. Pobyt v tejto krajine doslova zmenil môj život. Očarená kultúrou Blízkeho východu a s hlavou plnou myšlienok o odchode zo Slovenska som sa zverila kamarátovi Kamilovi Peterajovi ml. a s jeho pomocou som kontaktovala vtedajšiu viceprezidentku Dubajskej autority pre vodu a elektrinu (DEWA) pani Fatmu AlShamsi.

 O pár mesiacov na to, som sa ocitla v Dubaji ako jediná Slovenka pracujúca pre vládu v Dubaji. Slovenská spisovateľka Emire Khidayer napísala vo svojej knihe Dubajské tajomstvá: „Ak to má prísť, Dubaj príde sám.“

Najväčší solárny park na svete

 Ako špecialista na oblasť zmeny klímy sa momentálne podieľam na tvorbe energetickej a nízkouhlíkovej stratégie emirátu Dubaj, spolupracujem na tvorbe najväčšieho solárneho parku na svete a vybudovaní systému využitia trhových mechanizmov na znižovanie emisii skleníkových plynov v Spojených arabských emirátoch.

  Bez prijatia rozhodnejších celosvetových opatrení je zmiernenie zmeny klímy nepravdepodobné. Aj v tom najlepšom prípade budú krajiny vo zvýšenej miere čeliť nevyhnutným dôsledkom zmeny klímy vzhľadom na historické emisie skleníkových plynov a budú musieť vypracovať stratégie na prispôsobenie sa tejto zmene. Vybudovanie takýchto opatrení, v regióne s najvyšším podielom emisii skleníkových plynov na obyvateľa, je mojou najväčšou pracovnou výzvou v najbližšej budúcnosti.

 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac