Autor PK Academy

Ste nadriadený? Zapracujte na dialógu


Správna komunikácia robí aj dobrého šéfa lepším. Mnohí ju buď zanedbávajú, nevenujú jej pozornosť, alebo ju podceňujú. Zmena je možná kedykoľvek.

Prečo správny dialóg medzi šéfmi a podriadenými rieši väčšinu problémov? „Výkonní manažéri majú v zásade len jedinú možnosť, ako sa stať skutočnými lídrami. Zanechať negativizmus a kritizovanie a namiesto nich sa zamerať na konštruktívnu zmenu, a aj tú komunikovať s entuziazmom,“ hovorí kouč svetových lídrov Marshall Goldsmith. Dodáva, že byť lídrom pritom neznamená rezignovať napríklad aj na humor.

Hovoriť, hovoriť, hovoriť

 Komunikácia šéfov navonok a smerom do firmy je preto kľúčová z viacerých dôvodov. Nielenže sa upevňujú vzťahy a dôvera, ale riešia sa aj detaily, ktoré by inak ostávali premlčané. A nemusí to byť len o tom, že šéf netuší, koľko majú podriadení práce, alebo aké úlohy musia neplánovane riešiť.

Iste, šéfovia sú rôzni, ale otvorená komunikácia a dialóg ich môže charakterizovať najlepšie. Ich empatia by preto mala prichádzať z toho najprirodzenejšieho kontaktu, a to komunikácie. Podľa koučky Silvie Langermannovej, je práve pravidelná komunikácia základom správneho chodu firiem. Problémy podľa nej vznikajú vtedy, ak nie je komunikácia pravidelná a manažér nevie presne definovať, čo od podriadeného očakáva, alebo naopak, nevie presne vyzistiť, aký problém podriadený rieši.

Manažér by mal svojich ľudí pravidelne informovať o všetkom, čo sa týka smerovania firmy. Mal by si vypočuť aj ich názory a postrehy a prípadne ich delegovať ďalej. Taktiež je veľmi dôležité, aby vedel svojich podriadených viesť. Určí im priority, vymedzí, ktoré úlohy sú kľúčové a ktoré môžu počkať. Taktiež rozdelí konkrétnu právomoc a zodpovednosť na ľudí podľa ich pracovných úloh, uvádza koučka.

Dobrá správa: nikdy nie je neskoro

Pritom často stačí len málo - manažér si zamestnanca všíma, pochváli ho, či len tak ľudsky osloví. „Manažéri si často neuvedomujú to, že jeden z najväčších kapitálov, ktorý v akejkoľvek firme je, sú ľudia. A čím lepšie sa zamestnanec cíti, tým lepšiu prácu odvádza,” vysvetľuje psychológ Martin Miler.

Podľa neho práve chyby s komunikáciou patria medzi najčastejšie a najväčšie v rámci celého spektra firiem. Vyplýva to aj z toho, že komunikácii sa ani počas školských rokov nikto nevenuje a dospelí komunikujú tak, ako boli zvyknutí počas celého pracovného života, naznačuje Miler. Dobrá správa je, že na zmenu v komunikácii nikdy nie je neskoro. Na jej zmene stačí kedykoľvek zapracovať.

Medzi najčastejšie chyby v dialógu patria napríklad:

  • skákanie do reči
  • komunikovanie v prvej osobe jednotného čísla
  • odmietavý postoj k väčšine návrhov či argumentov
  • nedostatok pozornosti voči reagujúcemu a neschopnosť zopakovať jeho formulácie či myšlienky
  • vytváranie a komunikovanie názoru ešte skôr ako si vypočujete celú komunikáciu či argument
  • sústredenie sa viac na nedostatky ako pozitíva argumentujúceho v dialógu
  • odvolávanie sa na dohady, nie fakty
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac