Autor PK Academy

Toto je na najväčšia brzda Tvojho úspechu


Stanovovanie si cieľov a myslieť pozitívne je ako duševný program pre náš osobný rozvoj. Rovnako ako cvičebný program pracuje pre náš fyzický vývoj, píše svetoznámy školiteľ Brian Tracy.

Jednoducho povedané, úspešní ľudia sú dobrí tvorcovia. Stanovenie cieľov sa vzťahuje na všetky oblasti nášho života. Stanovili sme si ciele pre naše kariéry, vzťahy, rodiny, financie, atď. Naše hlavné ciele však udávajú smer pre náš život. Konečným cieľom je definovať smer, ktorým ideme. Bohužiaľ, niektorí ľudia nikdy dosiahnu ich konečný cieľ v živote, pretože ich obmedzuje ich sebavedomie.

To, čo Ťa limituje

 Jedným z najcennejších cvičení, ktorým sa môžeš zaoberať pri stanovovaní si dlhodobých cieľov je pýtať sa sám seba: „Čo ma limituje?“ Ktorý je ten faktor, ktorý určuje rýchlosť, s akou dosiahnem svoj cieľ? A dosiahnem ho vôbec niekedy v živote? Schopnosť identifikovať limitujúci krok je jednou z ukážok Tvojej inteligencie. Je to obrovský krok smerom k budovaniu svojho sebavedomia a celkovej spôsobilosti. Môžem dosiahnuť, čo chcem.

Viera v seba samého

 Pri štúdiu všetkého, čo bolo povedané či napísané o osobnom rozvoji a úspechu, som dospel k záveru, že Tvoje úroveň sebavedomia je kritickým faktorom vo všetkom, čo chceš dokázať. Keď budeš mať dostatok sebavedomia, budeš sa snažiť o takmer čokoľvek.

Vzhľadom k tomu, úspech je do značnej miery otázkou priemerov alebo pravdepodobnosti.  Čím viac sa snažíš, tým väčšia je pravdepodobnosť, že to dosiahneš. Stanovením si cieľov sa snažíš o viac vecí a objavuješ viac príležitostí, Tvoje pravdepodobnosť na úspech sa vtedy dramaticky zvyšuje.

 Jediným skutočným obmedzujúcim krokom k úspechu, ktorý by si mohol mať, je úroveň Tvojho sebavedomia. Keď sa dostaneš do bodu, kedy budeš veriť sám sebe v plnom rozsahu, prekážky, ktoré existujú v Tvojom vonkajšom svete, Ťa nezastavia.

Tri kroky k sebavedomiu

 Hlavné prekážky pri dosiahnutí úspechu vždy ležali v mysli jedinca. Nie sú obsiahnuté vo vonkajších okolnostiach, situáciách alebo v ľuďoch. Tým, že budeš pracovať na svojom sebavedomí, môžeš vyhrať vnútorný boj. 

Naučil som sa tri dôležité myšlienky na budovanie sebavedomia. 

  1. Prijmi plnú zodpovednosť za všetko, kým si a vždy budeš.
  2. Pripusti, že môžeš zmeniť svoj stav len tým, že na sebe budeš pracovať. Zisti, čo to znamená byť lepší. 
  3. Stanov si ciele s časovými plánmi pre veci, ktoré chceš. Potom pracuj každý deň, aby sa tieto ciele stali realitou

Trvalá prax

 Naša prirodzená tendencia je tvrdo pracovať, kým nenájdeme nejakú metódu, ktorá pracuje pre nás. Či už je to v živote, práci, alebo vo vzťahu. Potom, z nejakého zvráteného dôvodu,  urýchlene opustíme túto techniku ​​a vrátime sa k našim starým spôsobom.

Stanovovanie cieľov a myslieť pozitívne je ako duševný program pre náš osobný rozvoj. Rovnako ako cvičebný program pracuje pre náš fyzický vývoj.

Aplikuj princípy úspechu

 Keď som začal uplatňovať tieto osvedčené princípy úspechu v mojom živote, bol som schopný priniesť takmer zázračné zmeny vo všetkých oblastiach svojho života.

Každý úspešný muž alebo žena, s ktorým som kedy hovoril, alebo si o ňom prečítal, prišiel skoro s rovnakým záverom. Začni tieto kroky uplatňovať na budovanie svojho vlastného potenciálu a vykroč vpred rýchlosťou, ktorá Ťa ohromí.

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac