Autor PK Academy

Toto slovo sa stalo svetovým pojmom. Rovnako ako jeho prívrženec


Už Tomáš Baťa postavil v minulom storočí systém účtovníctva a riadenia podniku na výkazoch, píše pre pkacademy.eu v seriáli Dynastia Baťovcov historik Zdeněk Pokluda. 

 Výkaz – krátke slovo z odboru účtovníctva a riadenia, ktoré používal už aj Tomáš Baťa. U neho sa za týmto pojmom skrýval celý systém, ktorý výstižne priblížil redaktor zlínskeho časopisu Sdělení Josef Vaňhara.

Made in Slovakia

 Výkaz je jedným z mála slovenských slov, ktoré podobne ako u Baťu, sa stalo v obchodnom svete medzinárodným pojmom. Vo svojej podstate je to obchodné tlačivo, do ktorého predtlačených koloniek bolo vložených toľko účelov a s takým dômyslom, že predstavuje jednotný, jediný a univerzálny prostriedok pravidelného pracovného styku predajne s materským podnikom. Vypĺňal ho v určitý deň v týždni a odosielal zlínskej centrále vedúci predajne. Prehľadné uloženie tovaru v policiach regálov, typizovaných na určitý počet krabíc s obuvou podľa druhu, vzorov, veľkostí a šírok, dovoľovalo mu voľným okom zistiť stav zásob v jednotlivých skupinách a podskupinách, množstvo predaných párov a teda aj množstvo potrebné na doplnenie normovaného stavu. Formulár pamätá aj na mimoriadne požiadavky zákazníkov ohľadne jednotlivých druhov.

Tlačivo ako dôkaz

 Výkaz je teda predovšetkým dokonalou objednávkou pre ústredné sklady. Pre výrobu a administratívu je však ešte oveľa viac. Bol evidenciou okamžitého stavu zásob, prehľadom o predaji a tržbe v jednotlivých predajniach a prostým zhrnutím aj v celej predajnej sieti za uplynulý týždeň. Bol však aj spoľahlivým zrkadlom záujmu kupujúcich o jednotlivé druhy obuvi.

 Spĺňal funkciu každotýždennej inventúry, bol podkladom pre výrobné dielne a výhľadovým ukazovateľom pre výrobnú tendenciu v budúcich týždňoch. Bol skvelým nástrojom, pretože  bol zrozumiteľný všetkým pracovníkom kdekoľvek, bez ohľadu na národnosť a jazyk. A bol majstrovskou ukážkou zlínskej priemyselnej a obchodnej organizácie. 

 U Baťu nachádzali ľudia prácu aj zárobok, ale Tomáš Baťa sa navyše snažil prispievať aj k vzdelávaniu svojich zamestnancov. Tí nachádzali už od roku 1918 poučné články v závodných novinách a mohli využívať aj ponuku večerných vzdelávacích kurzov. Navyše, od roku 1925 sa im ponúkalo ucelené odborné vzdelávanie vo firemnej učňovskej škole (Baťova škola práce – Mladí muži a Mladé ženy). Ani tu sa však Baťovské aktivity nezastavili.

Prémie pre najlepších učiteľov

 V roku 1923 bol Tomáš Baťa zvolený za starostu Zlína a pustil sa do reformy verejného školstva v meste. Chcel, aby žiaci v škole získali vedomosti a prípravu pre praktický život, prácu, zamestnanie a živobytie. Mali k tomu napomôcť aj zvýšené platy pre schopných učiteľov. Baťa vtedy vyslovil presvedčenie, že: „Bude slušné, keď najlepší učiteľ dostane, buď z rúk obce alebo z rúk rodičov školákov, prémiu až do desaťtisíc korún ročne“. V tom čase sa za štyri takéto prémie dala postaviť rodinná vilka.

„Toto je škola, nie továreň!“

 O týchto návrhoch sa v júni 1925 rozvírila v Zlíne verejná diskusia a k Baťovej motivačnej metóde sa vyjadril učiteľ Jan Jaša: „V učiteľstve by to vyvolalo nepriateľstvo, keď by jeden učiteľ dostal viac a druhý menej. Práca v škole je iná, než práca v továrni. Na posúdenie práce v škole je potrebné vziať do úvahy, napríklad aj aspekty psychologické.“

Tomáš Baťa na to ihneď odpovedal: „Pán Jaša podceňuje našu prácu v továrni neprávom. My nemáme tituly učiteľov, ale mnohí sme zamestnaní po celý deň len učením a psychológia a pedagogika sú našimi starými pomocníkmi.“

Podnikateľ = učiteľ

 Továrnik Baťa bol vyprovokovaný k inštinktívnej reakcii. Uvedomil si a živelne formuloval, čo cítil, že svojim zamestnancom odovzdáva skúsenosti, že ich formuje, učí a vychováva. Dnešní podnikatelia sú na tom rovnako ako Baťa. Svojim konaním aj príkladom ovplyvňujú, formujú a učia svojich zamestnancov, či už mimovoľne alebo vedome. 

 

Autor Zdeněk Pokluda,

pracuje v informačnom centre Baťa na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a je autorom knihy Baťa v kostce a ďalších publikácií

Pokluda kniha 1 nová.jpg

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac