Autor PK Academy

Náš rozvoj je obmedzený vlastnou lenivosťou


Hoci majú niektoré deti potenciál vzdelávať sa, často im život pripraví rôzne prekážky. My dospelí sme na tom inak a často svoje možnosti nevyužívame, píše učiteľ Pavol Leško, ktorý získal ocenenie Zlatý Amos 2015, teda ocenenie najobľúbenejší učiteľ.

Vzdelávanie pre mňa znamená odovzdávanie vedomostí, respektíve nasmerovanie samotného človeka k poznávaniu nových vecí, k získavaniu poznatkov, ktoré dokáže aj uplatniť, využiť vo svojom živote. Keď sa nad týmto zamyslím, tak už od narodenia každodenný rozhovor dieťaťa s matkou je istý spôsob vzdelávania. Dieťa poznáva reč, učí sa postupne vnímať okolité podnety. Neskôr, keď dieťa rastie, navštevuje rôzne inštitúcie, ktoré ho vzdelávajú. A nakoniec, keď dospeje, zistí, že proces vzdelávania po ukončení školy neskončil.

Vzdelávať sa musíme. Stále

O to intenzívnejšie je to v učiteľskom povolaní, kde aj ja cítim potrebu neustáleho vzdelávania sa. Je to teda proces, ktorý nás sprevádza celý životom a možno si to niekedy ani neuvedomujeme. Je našou súčasťou a preto verím, že aj vďaka neustálemu vzdelávaniu dokážeme sa správne rozhodovať na ceste životom. Zvoliť si vlastný smer, vedieť prekonať rôzne prekážky a byť nápomocným aj pre iných.

Som rád, že každému dieťaťu je umožnené vzdelávanie. Som rád, že základné školstvo je povinné. Že rodič sa môže rozhodnúť sám, na akú školu umiestni svoje dieťa.  To, akú cestu si dieťa zvolí pri stredoškolskom vzdelávaní, resp. vysokoškolskom, je už čiastočne obmedzené.

Určite veľkú úlohu zohrávajú financie, ale myslím aj na telesne postihnutých absolventov našej školy, ktorí s výberom, čo ďalej, mali veľký problém. Napriek tomu, že ich intelekt im umožňoval ďalšie vzdelávanie v rôznych typoch škôl, voľba bola limitovaná inými faktormi. Bezbariérovosť, ubytovacie zariadenia, prístup a ochota ľudí a iné. Náš vlastný rozvoj je však často obmedzený aj vlastnou lenivosťou.

Úsmev na tvári

Preto najlepšou motiváciou je úsmev na tvári. S ním ide všetko ľahšie. Má obrovskú silu. Akýkoľvek problém, ktorý ma možno niekedy trápi, ostáva vždy pred dverami triedy. Akonáhle vstúpim do triedy k žiakom, nesmú na mne vycítiť, že ma niečo trápi. Do triedy k žiakom sa vždy teším, zvlášť k tým menším. Pretože aj oni sa nehanbia prejaviť radosť z toho, že som k nim prišiel. Ich úsmev je štartérom pre mňa k začatiu vyučovacej hodiny a procesu vzdelávania a výchovy.

Samozrejme, že sú dni, kedy je to ťažšie.  Keď však vnímate učiteľské povolanie ako poslanie, tak to zvládate bez problémov. A ako motivovať dospelých? Je to o ľudských hodnotách. Niekedy rôznym veciam priraďujeme tak vysokú hodnotu, že trávime nekonečné množstvo času, aby sme tú hodnotu dosiahli. A pritom to vôbec nie je dôležité. Ak sa naučíme tešiť z maličkostí, tak to nás bude hnať dopredu. Niekomu stačí na každodennú motiváciu len to, že sa ráno zobudil a môže vstať z postele.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac