Autor PK Academy

Trh práce sa mení. A my musíme byť lepší


Vzdelávanie umožňuje lepšie uplatňovanie sa na trhu práce, v ktorom už celoživotné povolanie neexistuje. 

 Žijeme v dynamicky meniacom sa svete plnom technológií a informácií, ktoré boli ešte pred pár desiatkami rokov v rovine science-fiction. Potrebujeme nové zručnosti , aby sme zvládli digitálny svet, osvojiť si nové technické spôsobilosti, ale aj získali hlbšie pochopenia príležitostí, ktoré so sebou dnešné technológie prinášajú. Zmenil sa trh práce, ako aj spôsoby komunikácie a trávenie voľného času, píše portál zenithpeople.sk.

Potreba vzdelávania

 Na to, aby sa s takýmito dynamickými a dramatickými zmenami človek vyrovnal, je potrebné, aby mal osvojené určité kompetencie, ktoré presahujú úzky rámec zručností, a ktoré môže efektívne využívať pre svoj osobnostný rozvoj. Takéto kompetencie sú označované aj ako kľúčové, prenositeľné.

 Do tejto skupiny paria hlavne interpersonálne zručnosti - efektívna komunikácia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť počúvať, schopnosť riešiť problémy, pripravenosť na zmeny, kreativita atď. Vzdelávanie umožňuje lepšie uplatňovanie sa na trhu práce, v ktorom už celoživotné povolanie neexistuje.

„Ulejme sa“ na školenie

 Firmy si vzdelávaním formujú pracovnú silu podľa svojich predstáv a potrieb. Cieľom je zlepšiť efektívnosť alebo zaviesť inovatívne procesy . Vďaka tomu dochádza k získavaniu nových poznatkov, zefektívňuje sa servis služieb a vznikajú aj nové výrobky a služby. Paradoxne aj dnes, v hyperkonkurenčnej dobe, sú ešte maloobchodné spoločnosti, ktoré nemajú ani len základné manuály procesov či prevádzkový poriadok. Chýba kontinuita know-how, zamestnanci opakujú rovnaké chyby. Firemné školenia sú určené na „ulievanie sa“ z bežného pracovného procesu.

Všetko pre rozvoj firmy

 Ak je zamestnanec spokojný s pracovnými podmienkami, zlepšuje sa jeho sebarealizácia s pozitívnym dopadom na ekonomickú situáciu jednotlivca aj rodiny a stáva sa motivovanejším aj pre rozvoj firmy. Moderný manažment eviduje niekoľko prípadových štúdií, v ktorých firmy dosiahli pozoruhodné úspechy na trhu len tým, že začali úzkostlivo dbať na bezpečnosť práce a zvyšovanie hodnoty pracovníkov.

POWER DAYS III . klik.png

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 
Power Days Nielen na západe. Už aj na východe!.png

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac