Autor PK Academy

Trh práce sa mení. A my musíme byť lepší


Vzdelávanie umožňuje lepšie uplatňovanie sa na trhu práce, v ktorom už celoživotné povolanie neexistuje. 

 Žijeme v dynamicky meniacom sa svete plnom technológií a informácií, ktoré boli ešte pred pár desiatkami rokov v rovine science-fiction. Potrebujeme nové zručnosti , aby sme zvládli digitálny svet, osvojiť si nové technické spôsobilosti, ale aj získali hlbšie pochopenia príležitostí, ktoré so sebou dnešné technológie prinášajú. Zmenil sa trh práce, ako aj spôsoby komunikácie a trávenie voľného času, píše portál zenithpeople.sk.

Potreba vzdelávania

 Na to, aby sa s takýmito dynamickými a dramatickými zmenami človek vyrovnal, je potrebné, aby mal osvojené určité kompetencie, ktoré presahujú úzky rámec zručností, a ktoré môže efektívne využívať pre svoj osobnostný rozvoj. Takéto kompetencie sú označované aj ako kľúčové, prenositeľné.

 Do tejto skupiny paria hlavne interpersonálne zručnosti - efektívna komunikácia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť počúvať, schopnosť riešiť problémy, pripravenosť na zmeny, kreativita atď. Vzdelávanie umožňuje lepšie uplatňovanie sa na trhu práce, v ktorom už celoživotné povolanie neexistuje.

„Ulejme sa“ na školenie

 Firmy si vzdelávaním formujú pracovnú silu podľa svojich predstáv a potrieb. Cieľom je zlepšiť efektívnosť alebo zaviesť inovatívne procesy . Vďaka tomu dochádza k získavaniu nových poznatkov, zefektívňuje sa servis služieb a vznikajú aj nové výrobky a služby. Paradoxne aj dnes, v hyperkonkurenčnej dobe, sú ešte maloobchodné spoločnosti, ktoré nemajú ani len základné manuály procesov či prevádzkový poriadok. Chýba kontinuita know-how, zamestnanci opakujú rovnaké chyby. Firemné školenia sú určené na „ulievanie sa“ z bežného pracovného procesu.

Všetko pre rozvoj firmy

 Ak je zamestnanec spokojný s pracovnými podmienkami, zlepšuje sa jeho sebarealizácia s pozitívnym dopadom na ekonomickú situáciu jednotlivca aj rodiny a stáva sa motivovanejším aj pre rozvoj firmy. Moderný manažment eviduje niekoľko prípadových štúdií, v ktorých firmy dosiahli pozoruhodné úspechy na trhu len tým, že začali úzkostlivo dbať na bezpečnosť práce a zvyšovanie hodnoty pracovníkov.

POWER DAYS III . klik.png

Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac