Autor PK Academy

Ukáž, čo vieš! A ja Ti poviem, akú budeš mať výplatu


U Baťu si svoju mzdu každý vyslúžil svojím prístupom a výkonom a jeho výška nebola závislá na ľubovôli kohokoľvek, píše pre pkacademy.eu Laco Vozárik, analytik a predseda občianskeho združenia Urobme to ako Baťa.  

 Predmetom predchádzajúceho článku boli dva prístupy, ktorými sa Tomáš Baťa odlišoval od dnes prevládajúcich firemných politík. Baťa považoval zverejňovanie miezd zamestnancov za nástroj súťaživosti a zamestnávanie príbuzných, hoci aj na spoločnom pracovisku, za faktor posilňujúci identitu ľudí s firemnou kultúrou aj samotnou firmou. Dnes sú mzdy väčšinou predmetom utajovania a „rodinkárstvo“  javom „na výnimku“. Dôvodom súčasných prístupov sú najmä obavy z ich možného nepriaznivého vplyvu na medziľudské vzťahy na pracovisku, a tým aj na ich výkonnosť.

Vyhrá „zdravý rozum“

 Baťove prístupy boli teda diametrálne odlišné. Tiež si plne uvedomoval vyššie uvedené riziká, ale ako vždy, aj v týchto momentoch sa spoliehal na „zdravý rozum“ svojich spolupracovníkov. Z dlhoročných skúseností však vedel aj to, že racionálne rozhodovanie a správanie sa nás, ľudí, nie je žiadna samozrejmosť. Aby sme sa naozaj „nechali viesť zdravým rozumom“, musia byť splnené konkrétne podmienky. Baťa ich rozpoznal, vytváral a na prospech všetkých v plnej miere využíval.

Mix, ktorý funguje vždy

 Základnými predpokladmi toho, aby zverejňovanie miezd zvyšovalo zdravú súťaživosť, motivovalo pracovníkov k vyšším výkonom a nevytváralo medzi nimi škodlivé napätie, sú maximálna transparentnosť, spravodlivosť, objektívnosť a zrozumiteľnosť systému odmeňovania. Z verejne dostupných informácií musí byť jednoznačne zrejmé, čím si jednotlivci alebo kolektívy zaslúžili práve takú mzdu. Všetkým musia byť vopred známe všetky kritériá, ktoré ovplyvňujú jej výšku. Musí byť zrejmé, že kritériá sú objektívne, voči každému rovnako spravodlivé. Že záujmy jednotlivcov sú v súlade so záujmami užšieho aj širšieho kolektívu, že výsledky môžu sami aj kolektívne reálne ovplyvňovať svojím konaním. Jednoducho povedané, že svoju mzdu si každý vyslúžil svojím prístupom a výkonom a že jej výška nie je závislá na nejakej ľubovôli kohokoľvek.

 No a systém, ktorého základy tvoria uvedené princípy, zaručujúci objektívne hodnotenie prínosu pracovníkov, umožňuje aj pôsobenie príbuzensky spriaznených osôb na pracovisku.

PS:

Baťa tak dokázal aj v týchto dvoch prípadoch rýdzo logickým postupom v dostatočnej miere eliminovať neželané negatívne a posilniť želané pozitívne pôsobenie svojich od väčšiny sa odlišujúcich prístupov.
 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac