Autor PK Academy

Úspech v zamestnaní = vedieť to, čo nikto iný


Neošúchaný pohľad najcitovanejšie českého ekonóma profesora Milana Zeleného na vývoj pracovného trhu a potreby vzdelávacieho systému. Informácie už totiž podľa neho nie sú konkurenčná výhoda, pretože sa kvôli internetu dajú veľmi ľahko získať.

Čítala som vaše články, v ktorých tvrdíte, že predošlá ekonomická kríza nie je krízou, ale transformáciou spoločností. Ako sa podľa vás naša spoločnosť transformovala?
Prirovnal by som to k prechodu z agrárnej spoločnosti k priemyselnej. To nebola kríza, ale transformácia. Nedošlo už potom k návratu späť. Alebo podobne, keď sme po vojne prešli z priemyselnej spoločnosti na spoločnosť postpriemyselnú, alebo ak chcete, tak spoločnosť služieb. Po vyčerpaní zamestnanosti v službách, prichádza na rad štátny sektor, ktorý sa snažil prijať nadbytočné pracovné sily, ktoré boli prepustené z prvých troch sektorov. Transformácia je kvalitatívna premena z jedného dominantného sektora na druhý. Teraz sa proces zrýchľuje, transformácie budeme zažívať častejšie. Predtým bolo medzi transformáciami potrebných päťsto rokov, teraz stačí pár desiatok.
 

V čom sa odlišuje transformácia od krízy?
Kríza je typicky kratšia. Najdlhšia bola veľká depresia v tridsiatych rokoch, ale ja som presvedčený, že aj to bola transformácia z priemyselného sektora na sektor služieb. Ďalšie rozdiely spočívajú v tom, že transformácie majú necyklickú povahu, sú nezvratné a nezastaviteľné. Ide o spôsob, ako sa náš ekonomický systém vyvíja na základe zmien produktivity práce. Je potreba čím ďalej tým menej ľudí na zvládnutie jednotlivých sektorov. Poľnohospodársky sektor v USA potrebuje teraz len pol percenta populácie, priemyselný dvanásť percent a zamestnanosť v oboch stále
klesá. Rozvoj telekomunikačných systémov, IT a internetu spôsobil znižovanie zamestnanosti aj v službách. A štát, ktorý predtým naberal, teraz už nemôže. Žije z daní, ktoré doshali svoj strop.
 

Aké je ale ďalšie štádium, do ktorého sa môžeme transformovať? Ktorý ďalší sektor bude dominantný?
To je problém. Ďalší sektor už nie je. Čo prepustil poľnohospodársky sektor, absorboval nakoniec priemyselný sektor, čo prepustil priemyselný sektor, zamestnali služby. Štát mohol zamestnať už len časť ľudí, ktorá nebola potrebná v službách. Ale aj to sa už vyčerpalo. Teraz v službách pracuje len 60 percent ľudí, predtým to bolo 84 a číslo ďalej klesá. Žiadna nová úniková cesta nie je. Inými slovami ľudia môžu vykonávať iba štyri činnosti: produkovať potraviny, vyrábať veci, poskytovať služby alebo pracovať pre štát. Nič iné nie je. Prechádzame transformáciou, ktorú sme doteraz nezažili, kde sa všetky štyri ľudskej činnosti vyčerpali z hľadiska potenciálu zamestnanosti. Väčšina činností prechádza na stroje alebo na zákazníka v rámci tzv. Self service. Toto je zásadný zvrat.
 

Ako sa s tým môžeme podľa ekonomickej teórie vysporiadať?
Najväčší problém je, že keď sa pozeráte na nejaký ekonomický jav, tak nie je pre nás poznateľné, či je súčasťou krízy alebo transformácie, pretože ony tu pôsobia vedľa seba súčasne. Tiež nevieme, aké nástroje použiť. Vyberáme nástroje na riešenie krízy, napríklad keynesiánske, ktoré ale nefungujú. To je tragédia celej veci: nemáme teóriu ani skúsenosti, ako s touto situáciou pracovať. Zaoberáme sa tým už štvrtý roko a k žiadnemu objaveniu riešení nedošlo.
 

Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že neočakávate, že bude zamestnanosť rásť, teda, že nedôjde v tomto smere k zlepšeniu.
Určite sa nebude dvíhať v klasickom slova zmysle, pretože nemáme, kam ľudí zapojiť. Nemôžeme si vymyslieť ďalší sektor. Mení sa náplň sektorov, namiesto konských povozov vyrábame autá alebo raketoplány, ale je to stále jeden a ten istý sektor. Je však isté, že populácia bez zamestnania bude narastať. Nové odvetvia, nové produkty síce vytvoria nové pracovné príležitosti, ale to, čo sa stratí, bude prevyšovať. Bude sa meniť náplň pracovných potrieb, v oblasti kvality aj kvantity dôjde k hlbokej premene. Nie je šanca, že sa veci vrátia do starých koľají.
Vedieť neznamená vedieť

 

Zrejme teda môžeme očakávať veľkú rivalitu o pracovné pozície. Často kritizujete české školstvo, že dnešnú generáciu nepripravuje dobre na situáciu na trhu práce. V čom spočívajú najväčšie slabiny?
Nejde len o české školstvo, pozrite sa na španielske: vyše štyridsať percent mladých Španielov je bez práce. Transformácia vyžaduje od podnikov nové technológie, nové poňatie trhu - študenti sú stále pripravovaní na predchádzajúcu éru, ako by ste sa v rámci priemyselnej revolúcie stále učili len poľnohospodárstvo. A podniky ako reakciu prestávajú zamestnávať, miesto ľudí využívajú stroje. A to je známa vec, keď raz podniky ľudí prepustia, tak už ich nezamestnajú späť, pretože sa naučia pracovať so strojmi alebo sa naučia niektoré činnosti eliminovať. Rad slovenských podnikov, ktoré rozumejú tomu, čo sa teraz deje, si vytvára svoje vlastné akadémie a univerzity, kde si pripravujú pracovníkov a nespoliehajú sa na tradičný vzdelávací systém.
 

V čom sú teda najväčšie nedostatky súčasného systému vzdelávania?
Zásadná vec je, že mu chýba podnikateľský rozmer. Potrebujeme vychovávať podnikateľov, ľudí, ktorí sa neboja podnikania. Teraz som počul štatistiku z českej spoločnosti, že iba 30 percent absolventov vysokých škôl uvažuje o podnikaní. To je strašne málo! Podnikatelia sú jediní, ktorí nám môžu pomôcť, pretože len oni vytvárajú pracovné príležitosti. Ďalším problémom je, že naše školstvo je zamerané na získavanie informácií, nie vedomostí. Je predsa veľký rozdiel medzi tým, či poznám recept na kačicu alebo viem výbornú pekingskú kačicu upiecť. V českom školstve získavame recepty, ale nevieme veci robiť.
 

Takže nám chýbajú zručnosti?
Ja hovorím vedomosti, pretože v slovenčine nie je pre to iný dobrý výraz, ktorý by vystihoval anglické "knowledge". V dnešnej dobe sa ľudia môžu presadiť len tak, že vedia niečo, čo iní nevedia. Informácia už nie je konkurenčná výhoda, pretože sa kvôli internetu dajú veľmi ľahko získať. Vedieť neznamená vedieť. Všetci vedia, že keď sa chcete naučiť variť, tak nemôžete len čítať kuchárske knihy, ale musíte predovšetkým variť. Keď sa chcete naučiť lyžovať, nemôžete o tom čítať knihy, ale musíte sa lyžovať. Keď chcete podnikať, nemôžete čítať knihy o podnikaní, ale musíte podnikať.

Celý rozhovor nájdete TU

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac