Autor PK Academy

Všetko, čo mu chýbalo, si vytvoril. Možnosti tu sú, píše mladý Slovák


Viete, čo je to Životológia? Už ste počuli o projekte Octago? Exkluzívne pre pkacademy.eu píše absolútny víťaz Študentskej podnikateľskej ceny 2015 Dušan Matuška. 

 Som ešte študentom a vzdelávanie mám okolo seba na dennej báze, no jeho štruktúra, obsah a podanie nie sú – z môjho pohľadu – dostačujúce pre dnešného človeka. Preto je potrebný čoraz viac sebarozvoj. Vnímam ho ako nevyhnutnú súčasť svojho života, vďaka ktorej viem ľahšie zdolávať rôzne prekážky, lepšie rozumiem svojmu okoliu a posúvam seba a spoločnosť, v ktorej žijem vpred.

Predmet, ktorý vytvorili študenti

 Keď som prišiel na vysokú školu do Bratislavy a začal pracovať na svojom osobnom rozvoji, tak som si s kamarátkami povedal, že je toľko vecí, ktoré by sa nám zišlo vedieť už na strednej škole. Úplne základy, ako dávanie spätnej väzby alebo komunikácia v kolektíve. Výstupom našej diskusie bolo rozhodnutie vytvoriť nový predmet pre stredné školy, kde by sme do metodológie vložili svoje poznatky a hravou a jednoducho stráviteľnou formou by sme ich učili stredoškolákov. Postupne sme začali vytvárať jednotlivé hodiny. Akonáhle sme to mali pripravené, požiadali sme ministerstvo školstva o akreditáciu. A získali sme ju.

Čo všetko (ne)vedel triedny

 Náš koncept sme sa rozhodli vyskúšať na strednej škole v Pezinku, kde sme odštartovali pilotný projekt s desiatimi hodinami. Spätná väzba bola skvelá. Na hodiny sa začali chodiť pozerať aj učitelia z iných tried, záujem prejavili aj žiaci iných ročníkov. Už po hodinách, keď žiaci odhalili svoje silné a slabé stránky alebo svoje vízie, bol prekvapený aj triedny učiteľ, pretože sa o svojich žiakoch dozvedel viac ako za posledný rok.

 Po skončení nášho programu si „Životológiu“ začali pýtať aj rodičia na rodičovskom združení. Dnes je rozšírená aj na východe Slovenska a celkovo funguje, vďaka dvadsiatim mentorom, v siedmich mestách na Slovensku.

Cena za pohyb

 Množstvo mladých je neustále zavesených v digitálnom svete a ich telesný a aj sociálny rozvoj je zanedbávaný. Trpia nadváhou, krivou chrbticou, nevedia komunikovať so svojím okolím. Snažíme sa preto vďaka budovaniu vonkajších ihrísk na cvičenie s vlastnou váhou v mestách aj na súkromných pozemkoch a organizovaniu športových akcií a aktívnej pracovnej dovolenky v zahraničí, pravidelných tréningov pre verejnosť, workshopov na školách naučiť ľudí, že pohyb je pre telo taký dôležitý ako spánok.

 Založili sme spoločnosť Octago, ktorej hlavným cieľom je vychovávať hlavne mládež v oblasti fyzického rozvoja. S týmto nápadom som sa stal víťazom Študentskej podnikateľskej ceny 2015 a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovej súťaži Global Student Entrepreneur Award.

Možnosti tu sú

 Vzdelávanie by sme však nemali zanedbávať ani po škole. Myslím si, že možností, kde a ako sa vzdeláva, je veľmi veľa. Problémom zostáva slabá informovanosť o týchto alternatívnych cestách. Často však našinci nevnímajú potrebu kontinuálneho vzdelávania. Veria, že to, čo sa naučili v škole, im bude stačiť a pracovné ponuky im padnú k nohám. Dnes je už však konkurencia tak vysoká, že bez tvrdej práce na sebe sa ťažko uplatníme. Možnosti tu sú, začnime ich však vyhľadávať aktívne.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac