Autor PK Academy

Vybuduj ľudí a oni Ti vybudujú firmu. A toto je návod priamo od Baťu


Každý novoprijatý pracovník pre hlavnú výrobu bol po prijatí zaradený do osobitného oddelenia, ktoré ho pripravila na prácu u Baťu, píše pre pkacademy.eu v seriáli Dynastia Baťovcov historik Zdeněk Pokluda. 

 V jednej z budov Baťovských závodov bolo oddelenie nazývané „ Škola “. Každý novoprijatý pracovník pre hlavnú výrobu bol po prijatí zaradený do osobitného oddelenia, ktoré sa volalo škola. Tie boli dve, obuvnícka škola pre výrobu koženej obuvi a gumárenská škola pre výrobu gumárenskej obuvi. Pracovníci prijímaní pre pomocnú a vedľajšiu výrobu sa zaraďovali priamo do oddelenia, v ktorých mali pracovať.

 V celkovej organizácii práce podniku mala škola významné poslanie v plnení týchto hlavných úloh:

  1. Zapracovať počas krátkej doby (max. 30 dní) novoprijatých pracovníkov do rutiny ovládania pracovných operácií, ktoré budú vykonávať po zaradení do plne výkonného oddelenia (dielne). Pri výbere k zaučeniu na určité operácie sa prihliadalo na osobnú kondíciu jednotlivcov, vzhľadom k náročnosti jednotlivých pracovných operácií.
  2. Do školy prestupovali z plne výkonných oddelení všetci robotníci, ktorí sa nedostavili do svojho materského oddelenia alebo z neho odišli (pre chorobu, odchodom na mimoriadnu dovolenku alebo iného dôvodu) a zostávali v stave školy po celú dobu neprítomnosti. Po návrate sa spravidla vracali zo školy do svojho oddelenia alebo k rovnakej operácii do iného oddelenia.
  3. Škola, okrem dvoch uvedených funkcií, bola istým rezervoárom pracovných síl pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky plne výkonných výrobných oddelení. 

 Ak Baťa chcel udržať 60 dielní so 70 pracovníkmi v perfektnej bezchybnej prevádzke, musel oželieť obsadenie jednej alebo dvoch dielní na získanie pohotovej náhrady z rezervy. A k tomu slúžila škola. Dôležité bolo, že pracovníci umiestnení v škole zhotovovali pri svojom výcviku kvalitnú obuv, avšak v obmedzenom množstve a jednoduchom sortimente. 

 Takto, konkrétne do gumárenskej školy, nastúpil aj Stanislav Křeček a všetko bolo pre neho nové a nepochopiteľné, až po niekoľkých dňoch poznal, že aj pre školu bol stanovený denný plán výroby, ktorý sa plní a výrobky sa odvádzajú do ústredného skladu s plnou kontrolou ich kvality. Pritom dochádzalo k neustálej fluktuácii pracovníkov, noví prichádzali a iní odchádzali. Pre vedúceho školy a pre inštruktorov to nebola ľahká práca. Vyžadovala veľkú trpezlivosť a popri svojej praktickej funkcii bola škola tiež symbolickou bránou do podniku. 

 

POWER DAYS III . klik.png

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac