Autor PK Academy

50 dôvodov na reformu podľa Milana Zeleného


Základným cieľom vzdelávania je výchova ľudí, ktorí sú schopní robiť nové veci. Nie len opakovať, čo urobili predchádzajúce generácie - ľudí, ktorí sú kreatívni, vynaliezaví a objavní, píše najcitovanejší český ekonóm Milan Zelený.

 

"Druhým cieľom je formovanie myslí, ktoré vedia byť kritické a sú schopné overovať – nielen akceptovať všetko, čo je im predložené. Veľkým nebezpečenstvom dneška sú slogany, kolektívne názory a predpripravené myšlienkové prúdy. Musíme sa im brániť individuálne a kriticky, rozlišovať medzi dôkazom a názorom. Hľadáme žiakov, ktorí sú aktívni a naučia sa včas sami hodnotiť a diferencovať, čiastočne svojou vlastnou spontánnou aktivitou, čiastočne s pomocou materiálu, ktorý im dávame. Vedia rozlíšiť medzi tým, čo sa dá dokázať alebo je dokázané a tým, čo je jednoducho prvá myšlienka či názor, ktorý sa im zjaví, či ponúkne."

Jean Piaget


1.) Kríza vzdelávacích systémov nie je len česká či slovenská, ale aj celosvetová, globálna.
2.) Vzdelávacie systémy nestačí prispôsobovať rozvoju technológii, transformácii ekonomiky a potrebám rozvojového sveta (z hľadiska vzdelávania sú tak v tejto fáze všetky krajiny „rozvojové“).
3.) Dochádza tak k rastúcim nerovnostiam medzi ponukou vzdelávacích inštitúcií a potrebami sfér podnikov, štátu, miestnej samosprávy, vedy a výskumu, ale aj univerzít samotných. Táto priepasť sa bude neustále rozširovať.
4.) Čiastkové pseudoreformy už nestačia. Zásadné prehodnotenie a redefiníciu účelu, obsahu, formy a strategického zamerania vzdelávacieho systému sú žiadúce.
5.) Nejde teda o zvyšovanie kvality existujúceho systému, ale o redefiniciu samotného pojmu kvality vzdelávania.
6.) Jednoduché navyšovanie platov, vylepšovanie výučby a sprísňovanie kvalifikáciou výrazne posilňujú a konzervujú inštitúcie, návyky a dopady tradičného vzdelávacieho systému.
7.) Zásadné inovácie účelu, poslania a obsahu vzdelávania sú nevyhnutné.
8.) Mobilné a internetové technológie, ktoré zatiaľ slúžia skôr na zábavu a rozptýlenie, je potrebné plne zapojiť do služieb nového vzdelávacieho procesu.
9.) Je potrebné prejsť od dôrazu na informácie (opisy akcií) na rozvoj vedomostí (akcia samotná). Vedieť ešte neznamená vedieť.
10.) Nadbytok informácií vytláča toľko potrebné znalosti a zručnosti - odborné, technické, podnikateľské i občianske.
11.) Pretože informácie neustále starnú a ich polčas rozpadu sa skracuje, je potrebné sa zamerať nielen na obsah, ale na veci dlhodobo nemenné, ako logika, argumentácia, rozhodovanie, práca v tímoch, rozlíšenie kvality od nekvality, originálu od kópie a inováciu od invencie.
12.) Je tiež potrebné zvyšovať obsahovú aj formálnu diferenciáciu vzdelávacích inštitúcií, opustiť stratégiu rovnakosti a akreditačné štandardizácie (len rozdielne znalosti sa môžu dopĺňať a spolupracovať; rovnaké vedomosti si môžu iba konkurovať).
13.) Neustále sa meniace konkurenčné prostredie ekonomickej a podnikovej sféry vyžaduje výber z čo najširšej meniace sa škály vedomostí a zručností. Umelá štandardizácia produktov vzdelávacieho systému je teda nežiaduca a kontraproduktívna a javí sa ako prevažne byrokratické opatrenie.
14.) Podobne aj škála inštitúcií musí byť dostatočná, od štátnych cez súkromné ​​až po podnikové, s voľbou priameho, dištančného alebo virtuálneho štúdia. Cieľom je uspokojenie odlišných populácií záujemcov, uchádzačov a zákazníkov.

15.) Čím rozmanitejšia je znalosť ekosystému, tým odolnejší bude proti zrýchľujúcim sa zmenám v dnešnej spoločnosti. Znalostná monokultúra je bezbranná a sebazničujúca.

Ďalšie dôvody nájdete tu

Štítky:

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac