Autor PK Academy

Vždy je čas na zmenu


Do pravidelnej rubriky Vzdelávanie pre pkacademy.eu píše tréner životosprávy a bloger v oblasti zdravého životného štýlu Dušan Plichta...

Naše myšlienky formujú naše presvedčenia a tak sa tvorí aj naša vlastná realita. Tá je podľa mňa najmä výsledkom toho, čo vnímame okolo seba, ako si interpretujeme tento svet a ako na nás pôsobí naše prostredie. Človek má od  prírody chuť objavovať a poznávať zákonitosti príčiny a efektu.

Treba sa naučiť kriticky myslieť

Problém je len v tom, že tlakom prostredia po istom čase zanecháva túto túžbu poznávať a celoživotné vzdelanie je kompromitované. Takto potom upadáme do rôznych stereotypov a inovácia a náš rast stagnujú, alebo dokonca vidíme ako isté spoločenské skupiny upadajú. Myslím si, že to nemôžeme dopustiť a práve kvalita vzdelania a následne kritického myslenia pre interpretáciu našej skutočnej reality a možností je kľúčová.

Motivovať ľudí okolo seba sa snažím prostredníctvom zdieľania môjho záujmu o vzdelávanie a hľadania nových poznatkov o inovácii. Zároveň sa snažím ísť vlastným príkladom a podnecovať tím k brainstormingu, čítaniu a sebarozvoju pre lepšiu schopnosť adaptácie na zmeny, radosť a šťastie.

Úspešní by sa mali spojiť

Možnosti vzdelávať sa tu sú, ale problémom je, že asi nie každý si to môže dovoliť v rovnakej miere. Tento problém je však celosvetový. Vidíme, že kvalita vzdelávania sa zlepšuje v súkromných inštitúciách a pre vybranú skupinu detí, mládeže alebo ľudí, ktorí sú ochotní investovať do vzdelania. Problémom sú však všeobecne akceptované nízke štandardy pre väčšinu obyvateľstva a samotné osnovy a formát učenia. Ten je príliš lineárny s dôrazom na splnenie nejakých noriem a testov. Kritické myslenie, kreativita a podnikavosť, sú na tom o dosť horšie.

Úspešní ľudia by sa mali spojiť pre realizáciu programov na zmenu osnov, vytvoriť prvé možnosti vylepšeného učenia a finančne podporiť tých menej finančne zdatných, ale za to šikovných ľudí. Realizovať vlastné akadémie, workshopy a možno hľadať dialóg aj so štátnymi inštitúciami pre vytvorenie špeciálnych programov.

Vnímajme samých seba

V rámci mojej profesie vnímam nedostatok odvážnych ľudí, schopných akceptovať chaos a neistotu. Zároveň vnímam, že ľudia sú príliš orientovaní na fiktívne istoty a nevedia sa nadchnúť pre víziu. To začína a končí štandardami vnímania samého seba a z toho vyplývajúcou vnútornou motiváciou. Je len málo ľudí, ktorý dokážu pokorne prezentovať svoje ambície a skutočne aj sebavedomo kráčať každým dňom k ich naplneniu.

Vždy môžeme byť lepší, múdrejší, priamočiarejší… Najsilnejšie vplyvy má podľa môjho názoru vzdelanie na rozvoj osobnosti, princípov kritického myslenia a podnikavosti. Navrhoval by som investovať práve do tvorby predmetov, workshopov alebo seminárov, ktoré ľudí posunú hore práve v týchto oblastiach.

 

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac