Autor PK Academy

Zabudni na potom. Urob to hneď!


Úspešný manažér nie je osamelý bežec. Svoje ambície môže uspokojiť len prostredníctvom kolektívu a musí vedieť tak veľa, ako nikdy doteraz.  

  Každý manažér je originálom a prináša na svoj post pridanú hodnotu. Nemal by nikoho kopírovať, aj keď príklad, ktorý je hodný nasledovania, je vždy oporou v ťažkých časoch. Len tí najskúsenejší manažéri sú schopní prijať svoju úlohu s pokorou, pochopiť, že sa nestali nenahraditeľnými, ani neomylnými, a že sú povinní niesť zodpovednosť za všetkých, ktorým budú „šéfovať“, píše portál efocus.sk.

 Nie potom, hneď!

 Manažér nie je osamelý bežec. Svoje ambície môže uspokojiť len prostredníctvom kolektívu. Manažéri dnes musia vedieť tak veľa, ako nikdy doteraz. Je to preto, že ešte nedávno stačilo byť veľmi dobrým vo svojej oblasti a o ostatné sa starali iní. Tituly, certifikáty, diplomy sú predpokladom, ale vôbec nie zárukou manažérskych úspechov. Konkurencia rastie a manažéri majú pred sebou nové výzvy. Musia mať schopnosť urobiť to, čo práve urobiť treba, a urobiť to hneď.

 Úspešný manažér musí neustále budovať nové osobné vzťahy. Musí využívať neformálny a priateľský štýl komunikácie. Byť zrozumiteľný, pripravovať si kvalifikované vystúpenia, efektívne zvolávať a viesť porady, rokovať s výsledkom výhry na oboch stranách a musí byť ochotný počúvať iných, ale nesmie zabudnúť na to, že sa musí neustále vzdelávať a čítať knihy. Väčšina manažérov je presvedčených o tom, že ich úlohou je konať a že sa nemôžu ničím iným rozptyľovať. Sú neuveriteľne zaneprázdnení a v strese. Žiadne „potom“ však nebude. Pracovná pozícia manažéra má na poprednom mieste permanentný rozvoj a sebavzdelávanie.

Práca, oddych, práca...  

 Manažérom 21. storočia hrozí veľké nebezpečenstvo, voči ktorému sa nie vždy dokážu brániť. A tým je prepracovanosť, strata súkromia, neschopnosť odpočívať, silná orientácia na ciele a nakoniec až fyzické a psychické problémy. Je potrebné dodržiavať psychohygienu, striedať prácu s odpočinkom. Nečakať na to, ako sa to vyvinie samo, ale cielene to organizovať. Aj to je dôkaz manažérskych schopností. Je potrebné si zabezpečiť kvalitnú preventívnu zdravotnú starostlivosť, vytvárať si okruh priateľov, s ktorými sa dá otvorene komunikovať aj o starostiach a nezanedbávať súkromný život.

 Kariéra je celoživotný proces, neoddeliteľný od osobného a profesionálneho rozvoja. Manažérska pozícia obsahuje množstvo výziev, podnetov a šancí naplniť osobné ambície v tom najlepšom slova zmysle. To si vyžaduje mnoho energie, odriekania, vytrvalosti, pochopenia a samozrejme aj nadšenia.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac