Autor PK Academy

Zaujímaj sa o svojich ľudí. Vrátia Ti to


Je veľmi dôležité identifikovať kľúčové faktory angažovanosti, motivácie a podporiť zamestnancov, aby boli v práci spokojnejší a mali lepšie výsledky, píše majiteľka konzultačnej spoločnosti a lektorka Ivana Brutenič. 

Podľa štúdie spoločnosti Gallup, realizovanej v 142 krajinách sveta je väčšina ľudí v práci nespokojná. Radosť zo svojej práce má iba jeden z ôsmych zamestnancov. Zvýšenie angažovanosti zamestnancov tvorí teda najväčšiu rezervu v zvyšovaní profitability firiem.

Angažovanosť Slovákov je nízka

 63-percent zamestnancov, v celosvetovom meradle, nie je angažovaných, čo znamená nielen nedostatok  motivácie , ale aj záujmu o ciele a požiadavky zamestnávateľa. Tento prístup zamestnancov sa priamoúmerne odráža aj na ekonomických výsledkoch firiem. Teda nielen, že sú nespokojní v práci, ale zároveň aktívne prenášajú svoj negativizmus na spolupracovníkov a znižujú tak produktivitu celého tímu.

12 indikátorov angažovanosti zamestnancov 

 Nízka úroveň angažovanosti a teda motivácie pracovníkov má výrazný vplyv na ich produktivitu a výsledky zamestnávateľov. Preto je veľmi dôležité identifikovať kľúčové faktory angažovanosti a podporiť zamestnancov tak, aby boli v práci spokojnejší a mali aj výrazne lepšie výsledky.

Nasledujúce indikátory definované spoločnosťou Gallup reprezentujú hierarchiu potrieb zamestnancov. Od základných potrieb zamestnanca, cez potrebu byť v práci dôležitý a ocenený až po stotožnenie sa s firmou a jej hodnotami a potrebu osobne rásť :

 1. Viem, čo sa odo mňa v práci očakáva.
 2. Mám k dispozícii materiál a vybavenie, ktoré potrebujem k dobrému vykonaniu svojej práce.
 3. V práci môžem denne robiť to, v čom najviac vynikám.
 4. Počas posledných 7 dní som bol pochválený za dobre odvedenú prácu.
 5. Môj nadriadený alebo kolega sa o mňa zaujíma aj z osobného hľadiska.
 6. Niekto v práci podporuje môj osobný rozvoj.
 7. V práci je môj názor dôležitý.
 8. Vízia našej spoločnosti ma utvrdzuje v tom, že moja práca je dôležitá.
 9. Moji kolegovia majú záujem odvádzať kvalitnú prácu.
 10. V práci mám najlepšieho priateľa.
 11. Počas posledných 6 mesiacov sa so mnou v práci niekto rozprával o mojich pokrokoch.
 12. Počas posledného roka som mal v práci príležitosť naučiť sa niečo nové a rozvíjať sa.

 Tieto indikátory spokojnosti zamestnanca by mal poznať každý riadiaci pracovník a aktívne pracovať na tom, aby mali jeho podriadení tieto potreby naplnené. Najdôležitejšie faktory motivácie z medzinárodného prieskumu Workforce 2020, ktorý realizoval Oxford Economics v 27 krajinách vyplynulo, že najdôležitejším faktorom odmeňovania je finančné ohodnotenie. Prekvapivo aj pre skupinu dnešných dvadsať a tridsiatnikov tzv. millenials je plat najdôležitejším atribútom spokojnosti v práci a lojality k zamestnávateľovi. Najväčší strach, až dva krát väčší ako z prepustenia, majú zamestnanci z toho, že nebudú schopní držať krok s najnovšími technológiami a preto vítajú prístup k novým technológiám a vzdelávanie v tejto oblasti ako dôležitý  benefit .

Tipy ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov:

 1. Zvoľte si riadiacich pracovníkov, ktorí sú výborní mentori a lídri .
 2. Skúmajte spokojnosť zamestnancov.
 3. Rešpektujte ich osobný život.
 4. Spravodlivo odmeňujte.
 5. Investujte do vzdelávania .
 6. Dajte pocítiť zamestnancom,  že sú dôležití.
 7. Umožnite flexibilitu ako napríklad  prácu z domu alebo flexibilný pracovný čas.
Vstup do online akadémie Kdekoľvek.jpg
 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac