Autor Peter Krištofovič

Zodpovednosť nenormálnych


Ak chceme lepšiu budúcnosť, musia ju pomôcť vytvoriť najlepší možní učitelia, glosuje začínajúci školský rok Peter Krištofovič.

Danosti si treba vážiť, byť za ne vďačný a deliť sa s tými, ktorí nemali také šťastie. Schopnosť podávať nadpriemerný, čiže nenormálny výkon, je kombináciou vrodených daností ( šťastie) a tvrdej práce (úsilie). Byť normálni, znamená zodpovedať norme, čiže priemeru. Priemerný manažér, majiteľ, športovec, manžel, manželka, či súrodenec, potrebuje pre svoju inšpiráciu vidieť a vnímať lepších vo výsledku ako je on.

Kľúč k úspechu

 Výnimoční ľudia sú tí, ktorí sú mimo normu v pozitívnom smere. Výnimočný človek by mal prevziať zodpovednosť za ľudí, ktorí sú závislí – v pozitívnom zmysle slova – od jeho výsledkov. Ak hovorím o výnimočných, často hovorím o lídrovstve, o ľuďoch, ktorí sa snažia viesť druhých. O lídroch v rodinách, športe, firmách, komunitách, politike. Zodpovednosť lídrov je vytvoriť systém vzdelávania a odovzdávania znalostí. To je rola rodičov voči deťom, trénerov voči zverencom, šéfom voči zamestnancom, politikov voči občanom. Čím lepšie vedenie, tým väčšia prosperita. Kľúčom k úspechu by mal byť preto najlepší možný systém vzdelávania v rodinách, firmách, komunitách, štáte. Ak chceme lepšiu budúcnosť, musia ju pomôcť vytvoriť najlepší možní učitelia. Preto by mal majiteľ firmy osobne nastaviť systém vzdelávania, hlava rodiny pre rodinu, hlavný tréner pre svoj tím a premiér pre krajinu.

Lepší učiteľ, lepší žiak

 Naši učitelia majú nízke platy, nízku motiváciu, nízke postavenie v spoločnosti. Malo by to byť presne naopak. Ak chceme v budúcnosti výnimočné Slovensko, musia sa deťom venovať najlepší možní učitelia. Aby sme mali najlepších učiteľov v školstve, rola učiteľa by mala mať potrebný status a platové ohodnotenie. Učiteľ má potenciálne veľký vplyv na mladého človeka, no ja mám na mysli komplexný pohľad na všetky stupne vzdelávania. Čím lepší učitelia, tým lepší žiaci. Platy a podmienky pre učiteľov nie sú nákladom spoločnosti, sú investíciou, ktorá sa krajine vráti v budúcnosti. Ak by toto bolo zabezpečené, druhým krokom by musel byť plán, ako schopných a šikovných ľudí v krajine udržať.

Nebuď hrdina. Buduj hrdinov

 Je to tak v celom systéme ľudského snaženia – čím sú lepší učitelia, manažéri, lídri, majitelia, politici tým budú nakoniec lepší ich žiaci, študenti, zverenci, spolupracovníci, občania a tým musia byť opäť lepší učitelia, manžéri, lídri, majitelia, politici, aby sa investícia vrátila do systému. Kým by sme čakali, že to spraví niekto vo veľkom meradle, buďme lepší tam kde sme dnes, pre tích, ktorých vedieme. Nebuď hrdina, buduj hrdinov.

 

Zdieľať

Používanie cookies

Naša stránka si vo vašom zariadení uchováva krátke útržky textových informácií (cookies), ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.

UP

Power Days

Najúspešnejší motivačný seminár v Európe


: :

Zisti viac